Contact

Lissernieuws

Ambachtsweg 7a
2220 CB Katwijk
T. 071 - 402 29 01

Oplage 21.000.

Lissernieuws
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:

Hennie Olthof
T. 071 - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

o.v.v. Lissernieuws.
Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur.

Redactie:

Afbeelding

Ruth Eppink
T. 06 - 169 614 00
redactie@lissernieuws.nl

Afbeelding

Caroline Spaans
T. 06 - 307 912 60
redactie@lissernieuws.nl

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 10.00 uur.
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie.

Leveringsvoorwaarden:
De algemene voorwaarden van Uitgeverij Verhagen B.V. zijn van toepassing en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt de algemene voorwaarden vinden op onze website: www.uitgeverijverhagen.nl/algemene-voorwaarden/

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor volgens artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.