Logo lissernieuws.nl
<p>Kaseh Oomen (links) en Marian van &#39;t Oever maken zich hard voor de komst van een Knarrenhof in Lisse.</p>

Kaseh Oomen (links) en Marian van 't Oever maken zich hard voor de komst van een Knarrenhof in Lisse.

(Foto: Ruth Eppink)
Nieuwbouw

Marian en Kaseh dromen van wonen in het Knarrenhof

Tijdens de digitale informatieavond over het woonconcept Knarrenhof op woensdag 31 maart kunnen belangstellenden onder meer kennismaken met de Lissers Marian van ‘t Oever en Kaseh Oomen. Zij zijn de kartrekkers van het initiatief in Lisse. “We hopen dat er zoveel animo in ons dorp is voor het Knarrenhof, dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.”

Door Ruth Eppink

Die animo is noodzakelijk, want voor de bouw van zo’n hof zijn voldoende aanmeldingen noodzakelijk. Volgens Marian hebben zich momenteel 49 huishoudens ingeschreven bij de landelijke stichting Knarrenhof. Die inschrijving is een voorwaarde om uiteindelijk ook deel te kunnen nemen aan de totstandkoming van het hofje, waar de toekomstige bewoners een belangrijke rol in spelen. “Het feit dat je vooraf al je buren leert kennen met wie je het hele traject ingaat, dat is wat me het meest aanspreekt in het Knarrenhof. Gezamenlijk bepaal je hoe het hofje met woningen eruit komt te zien. En als je er eenmaal woont, zijn er altijd anderen die er - als dat nodig is - naar je omkijken. Dingen samendoen is geen verplichting, maar dat de mogelijkheid er wel is, dat vind ik prettig”, legt Marian uit.

Voor Kaseh is wonen in een hofje al heel lang een ideaalbeeld. “In Haarlem kan ik echt genieten van die oude hofjes met zo’n gemeenschappelijke tuin. Maar de huisjes zijn er erg klein. In het Knarrenhof kunnen de woningen wat groter. Het lijkt me er heerlijk wonen, samen met de bewoners de tuin onderhouden en er voor elkaar zijn. Of activiteiten organiseren in het gemeenschappelijke Hofhuys.”

Realisatie
Je zou denken dat met bijna 50 geïnteresseerde huishoudens niets de realisatie van een Knarrenhof in Lisse nog in de weg staat. “Was het maar zo simpel”, zegt Marian. “Bij de totstandkoming van deze hofjes elders in het land is gebleken dat uiteindelijk nog best wat huishoudens uiteindelijk besluiten niet mee te doen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De locatie waar het hofje komt, voldoet dan bijvoorbeeld niet aan iemands wensen. Daar komt bij dat het hele traject ettelijke jaren in beslag neemt, en in die tijd kunnen mensen overlijden of verhuizen.”

Sophieke Klaver van stichting Knarrenhof zal tijdens de informatieavond onder meer uitleg geven over het CPO-traject dat leidend is in het ontstaan van het Knarrenhof. “CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een groep mensen met vergelijkbare woonwensen die met ondersteuning van Stichting Knarrenhof de woningen ontwikkelen”, legt Marian uit. Het motto van de stichting is niet voor niets: eerst de mensen, dan de wensen en dan pas de stenen.

Belangstellenden kunnen ook een interview met Marian tegemoet zien en via filmpjes met eigen ogen aanschouwen hoe elders in het land al gestart is met de hofjes. Zowel Kaseh als Marian zou graag nog een bezoek brengen aan projecten die al klaar zijn, zoals in Zwolle en Hardenberg. “Het zou fijn zijn als de informatieavond nog een aantal kartrekkers oplevert”, zegt Marian. “Wie is ook enthousiast en sluit zich bij ons aan om dit mooie initiatief voor een hofje van de grond te krijgen?” Aanmelden voor de digitale info-avond via lisse.nl/knarrenhof.

Meer berichten