Logo lissernieuws.nl
Sporen van Vroeger

75 jaar bevrijding in Hillegom werpt blik vooruit

  Column
Ook aan het torentje bij Bakker Out wapperde de vlag bij de bevrijding.
Ook aan het torentje bij Bakker Out wapperde de vlag bij de bevrijding. (Foto: Frans Out/SVvOH)

Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Nu het aantal mensen 'die het na kunnen vertellen' steeds verder afneemt, worden de beelden die het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken steeds belangrijker. Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies) en de provincies hebben daarom – in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid – de Nederlandse bevolking ingeschakeld op zoek naar de meest aansprekende 100 foto's uit de Tweede Wereldoorlog om een fotocanon vorm te geven. Via de provincies is dit uitgezet.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft de beschikking over heel veel foto- en filmmateriaal uit het archief van Frans Out, de eerste Vrienden-voorzitter en warme bakker in Hillegom. Veel oudere Hillegommers kunnen zich "het torentje van Bakker Out" herinneren bij de bakkerswinkel van Out in de Hoofdstraat. Dat torentje is verdwenen en het gebied rondom de bakkerij zal grondig veranderen als gevolg van de plannen voor Dunantstaete. Gelukkig hebben we de foto's nog!

Frans Out was ook een begenadigd en gretig fotograaf en filmmaker. Met name in en rond de Tweede Wereldoorlog heeft Frans Out heel veel beelden vastgelegd van het dagelijkse dorpsleven in een oorlogssituatie. Na diens overlijden heeft de familie Out het omvangrijke archief overgedragen aan de Vrienden. In samenwerking met het Oranjecomité Hillegom zorgen de Vrienden van Oud Hillegom voor beeldmateriaal wanneer herdenkingsactiviteiten met beelden worden omlijst. In het bijzondere herdenkingsjaar 2020 werken de twee vrijwilligersorganisaties opnieuw samen, onder andere in het kader van de bevrijdingswandelingen waarvoor binnen Hillegom veel belangstelling is.
Naast het lustrumjaar van 75 jaar bevrijding viert ook Stichting Vrienden van Oud Hillegom een jubileum: in juni zijn de Vrienden inmiddels 30 jaar actief om de geschiedenis van Hillegom levend te houden. Het jubileum wordt gevierd in de acht maanden tussen de twee Vrienden-avonden van 6 maart en 6 november. Als onderdeel van het jubileum zullen de Vrienden-vrijwilligers zeven thema-exposities organiseren en binnen ieder thema worden gerelateerde activiteiten georganiseerd zoals een wandeling.
De maand mei heeft vanzelfsprekend het thema "75 jaar bevrijding" en onze vrijwilligers werken hard aan de vormgeving van die themamaand.

Voor de landelijke uitvraag "De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's" zal de provincie Zuid-Holland 50 ingezonden foto's selecteren om mee te doen aan de landelijke uitverkiezing. Die 50 foto's worden tijdens een presentatie op 20 januari bekendgemaakt. Het is dan ook prachtig nieuws dat van alle foto's die de provincie (onder andere van de Vrienden) heeft ontvangen, twee foto's van Frans Out zijn voorgedragen voor de verkiezing van die 50 foto's. Natuurlijk hopen we van harte dat een of allebei het zullen halen tot aan de landelijke uitverkiezing. Maar onafhankelijk daarvan, zal veel beeldmateriaal uit de collectie van Frans Out worden getoond tijdens de digitale expositie die de Vrienden in de jubileum-themamaand mei organiseren op Kwekerij Veelzorg. Sommige van die beelden zullen binnen Hillegom bij veel mensen bekend zijn, maar er is nog genoeg te ontdekken. Zo dragen de Vrienden bij om het verleden zichtbaar en voorstelbaar te blijven houden. Opdat wij niet vergeten.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Meer berichten