Afbeelding
Foto: pr

'Arbeidsmigranten in logiesgebouwen'

Politiek

POLITIEK • De gemeenten in de regio willen een eenduidig beleid opzetten voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In juni 2014 is in dat verband het 'Convenant huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland, periode 2014-2018' namens de gemeenten ondertekend.

Door Arie in 't Veld

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt geprobeerd een gezamenlijke beleidsregel op te stellen. Deze regel ligt ter besluitvorming in Lisse voor en is bedoeld voor meerderjarige arbeidsmigranten die hier voor een korte (aantal maanden) dan wel een langere periode (aantal jaren) werkzaam zijn. De arbeidsmigranten hebben niet de bedoeling om zich hier te vestigen en horen daarom niet gehuisvest te worden in woningen, maar in logiesgebouwen. De druk op de woningmarkt in de Duin- en Bollenstreek is al groot en het is niet de bedoeling dat deze groep de druk nog verder verhoogt. Bovendien is in de regionale richtlijnen ook vastgelegd dat huisvesting voor wisselende bewoners in de bestemming 'logies' thuishoort, zodat daarmee voor andere inwoners duidelijk is dat er geen woningverdringing plaatsvindt. Het college van B en W van Lisse zegt voldoende, goede en legale huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te willen maken.

Initiatiefnemers voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn in de hele streek werkzaam. De gemeentebesturen willen hen graag duidelijkheid bieden. Met deze beleidsregel is het makkelijker om kleinschalige huisvesting mogelijk te maken. Een aspect is ook dat in het centrumgebied veel panden liggen met de bestemming Gemengde Doeleinden. Zij vormen het winkelgebied met de ondersteunende (dag)horecafuncties. "Het is ongewenst dat aldaar op de begane grond een logiesfunctie zou komen. Om die mogelijkheid op voorhand uit te sluiten wordt daarom hier bepaald dat de begane grond van alle panden binnen het bestemmingsplan met die bestemming worden uitgezonderd van deze Beleidsregel," aldus het college.

Uit de krant