Er zijn al weer enkele kieviten gesignaleerd.
Er zijn al weer enkele kieviten gesignaleerd. Foto: Annelies Moolenaar

Rooversbroekpolder wil weer optimaal broedgebied voor weidevogels worden

Algemeen

Lisse • Het gaat al jaren niet goed met de stand van de weidevogels in Nederland. Steeds minder eieren worden uitgebroed en steeds minder pullen (jonge vogels) groeien op tot vliegvlugge vogels. Daarom besloten Mart en Bas Duineveld, eigenaars van firma C. Duineveld & Zn, de melkveehouderij aan de Rooversbroekdijk, weidewachter Jeroen Koppert en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond de handen ineen te slaan.

De Rooversbroekpolder is van oudsher een bijzonder geschikte plek voor weidevogels om te broeden. Onder weidevogels worden vogelsoorten verstaan die in uitgestrekte graslanden broeden. Denk daarbij aan de kievit, scholekster en grutto, maar ook aan zangvogels als de veldleeuwerik en de graspieper.
De aantallen vogels nemen echter al jaren af, iets wat de melkveehouder met lede ogen aanziet. In samenspraak met weidewachter Jeroen Koppert is nu een plan gemaakt om de vogels de ideale omstandigheden en rust te bieden om in de Rooversbroekpolder te kunnen broeden. ANLV Geestgrond wist de weg naar een subsidieaanvraag bij coöperatie de Groene Klaver, waardoor nu een deel van de percelen gelegen aan de Middenweg uitgesteld gemaaid zal worden. Ofwel: er wordt daar gedurende het broedseizoen van weidevogels niet gemaaid. Weidewachter Jeroen Koppert gaat het gebied van afstand monitoren. Rust is immers cruciaal voor de weidevogels. De eerste tekenen zijn hoopgevend; dit weekend zijn al enkele scholeksters en kieviten gesignaleerd.

Uit de krant