'College Lisse kiest voor nuchter en realistisch grondbeleid' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Bij toekomstige bouwplannen op bijvoorbeeld voormalige land- en veeteeltgrond gaat de gemeente niet als ondernemer optreden.
Bij toekomstige bouwplannen op bijvoorbeeld voormalige land- en veeteeltgrond gaat de gemeente niet als ondernemer optreden. (Foto: pr)
Politiek

'College Lisse kiest voor nuchter en realistisch grondbeleid'

Lisse - Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad een voorstel om de grondexploitatie op een andere manier te labelen. Lisse ontwikkelt namelijk niet zelf gronden, maar laat dat over aan de markt. Doel van de keuze van het college is risico's verkleinen, inzetten op kwaliteit en uitgaan van daadwerkelijk resultaat.

Verantwoordelijk wethouder Evert Jan Nieuwenhuis: "Grondexploitatie biedt kansen, maar kent ook risico's. In Lisse kiezen we voor de veilige route en leggen we de risico's bij ontwikkelaars. Winsten uit grondverkopen nemen we als we die daadwerkelijk maken. We willen niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Dat past bij de financiële koers van de afgelopen jaren: solide, nuchter en realistisch." Twee landelijke ontwikkelingen hebben het college doen besluiten om de grondexploitatiegebieden op een andere manier te labelen. Enerzijds zijn er nieuwe landelijke regels die gemeenten verplichten om hun administratie inzichtelijker te maken daar waar het de ontwikkeling van gronden betreft. In de jaarrekening moet daarover meer informatie komen te staan.

Winst
Anderzijds bestaat de kans dat gemeenten vennootschapsbelasting moeten gaan betalen als zij winst maken op de ontwikkeling van de gronden. Dit is afhankelijk van de vraag welk grondbeleid de gemeente voert. De gemeente Lisse kiest ervoor geen actief grondbeleid te voeren. Dat houdt in dat de gemeente niet als ondernemer optreedt. Daarmee komt de ontwikkeling van de grondexploitatiegebieden niet voor rekening en risico van de gemeente. Voor de gemeente Lisse betekent dit dat zij waarschijnlijk geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Om meer zekerheid hierover te krijgen, heeft Lisse een deskundige de nieuwe labeling van de grondexploitatiegebieden laten toetsen. De deskundige bevestigde de opvatting van het college.

Starterswoningen
Nieuwenhuis ziet de wijziging als een kans om kwaliteit leidend te laten zijn boven geld. "Als je rekent op hoge inkomsten, betekent dit dat je woningen moet bouwen die dat geld ook opleveren. Als je vooraf niet rekent met zulke bedragen, kun je ook iets bouwen dat weliswaar minder oplevert in geld, maar maatschappelijk gezien wel meerwaarde heeft: woningen voor starters of sociale woningbouw. Als college vinden we het prettig om de ruimte te houden te zijner tijd op de actuele behoeften van inwoners van Lisse te kunnen inspelen."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>