De heer Bosscher, mevrouw Luling, wethouder Langeveld en de heer Brekelmans.
De heer Bosscher, mevrouw Luling, wethouder Langeveld en de heer Brekelmans. Foto: pr

Gemeente Lisse tekent twee overeenkomsten voor bouwprojecten

Algemeen

Gemeente Lisse heeft op donderdag 22 september de anterieure overeenkomsten voor twee bouwplannen getekend. Het gaat om bouwplannen aan de Schoolstraat 5-11 en aan de Heereweg 245-249.

Het pand De Gewoonste Zaak aan de Schoolstraat en de naastgelegen woningen nummer 5 en 9 worden gesloopt. Op de locatie worden 33 appartementen gebouwd. Het appartementencomplex zal bestaan uit oplopend 3, 4 en 5 bouwlagen. De bebouwing zal evenwijdig zijn aan de huidige bebouwing aan de Schoolstraat. Voor deze ontwikkeling tekenden wethouder Langeveld en mevrouw Luling en de heer Bosscher van Meer Vastgoed B.V de anterieure overeenkomst.

Oude pand Plan 4
Aan de Heereweg 245-249 wordt het voormalige pand van ‘Garage Heemskerk’ dat later ook wel ‘Plan 4’ is gaan heten, gesloopt. Op deze locatie komt een appartementengebouw met vijftien appartementen. Het pand zal bestaan uit drie bouwlagen met een kap. Hiervoor is de anterieure overeenkomst getekend door wethouder Langeveld en de heer Brekelmans namens Seaside B.V.

Woningen hard nodig
Wethouder Jolanda Langeveld: “Beide projecten zijn mooie voorbeelden van hoe projectontwikkelaars nieuwe woningen in Lisse gaan bouwen. We werken daar van harte aan mee, want we hebben de woningen in Lisse hard nodig.”

Duurzaamheid
In totaal worden er met beide ontwikkelingen 48 koopappartementen gebouwd. De projecten passen in de doelstelling van de gemeente om woningen voor alle doelgroepen te realiseren. Voor beide bouwplannen geldt dat deze voldoen aan het Woonprogramma 2020-2040 Lisse en dat rekening wordt gehouden met de duurzaamheidseisen. Ook wordt in beide plannen voorzien in het auto- en fietsparkeren op eigen terrein.

Minimale overlast
Zowel Meer Vastgoed B.V. als Seaside B.V. hebben aangegeven de overlast voor de omgeving tot een minimum te willen beperken. Daartoe hebben de partijen onderling met elkaar overleg opgenomen om dit te bewerkstellingen.

Anterieure overeenkomst
In een anterieure overeenkomst staan alle afspraken en voorwaarden over bijvoorbeeld de buitenruimte en de nutsvoorzieningen. Hiermee worden alle risico’s afgedekt en is helder wie waar verantwoordelijk voor is.

Uit de krant