Sigrid Kunnen met een van de paarden die in opleiding is voor het huifbedrijden.
Sigrid Kunnen met een van de paarden die in opleiding is voor het huifbedrijden. Foto: Jan Sibie

Puntenburg wil huifbedrijden in de Bollenstreek mogelijk maken

Algemeen Goede doelen

Ouders van kinderen met een handicap kennen het allemaal: zoon of dochter wordt met een busje naar school vervoerd. Contact als ouders op een schoolplein heb je niet. En dat onderlinge contact wordt vaak gemist, zeker bij deze speciale groep waarover je graag ervaringen deelt.

Door Jan Sibie

Het is iets dat bij Manege Puntenburg werd onderkend en opgepakt. Er kwam een mogelijkheid voor gehandicapte kinderen om op zondagochtend paard te rijden. De ouders drinken intussen een kopje koffie en hebben de mogelijkheid voor contact met lotgenoten. Een mooie maatschappelijke oplossing voor een vergeten groep. Dat smaakt inmiddels naar meer. 

Therapeutisch
En dat ‘meer’ kwam via Manege zonder Drempels in Bennekom, die huifbedrijden voor mensen met een beperking aanbiedt. Hiervoor worden twee speciaal getrainde paarden onder een stellage ingespannen, die aan een huifkar doet denken. Alleen is de bodem van de huifkar nu een deken. De rijder ligt op die deken, die tussen de ruggen van de paarden zakt. Dat zorgt voor een optimaal contact tussen rijder en paarden om de belevenis van het paardrijden zo goed mogelijk te benaderen. Dit werkt zeer therapeutisch voor de mensen met een beperking, die anders ook nooit aan het berijden van een paard toe zouden komen. Puntenburg wil deze activiteit ook gaan aanbieden en daar zet bestuurslid Sigrid Kunnen zich nu vol voor in. “Dan wordt huifbedrijden ook in de Bollenstreek mogelijk.”

Paarden trainen
Het ligt voor de hand dat er hoge eisen aan het karakter en het gedrag van de paarden worden gesteld. Ook is niet elk ras geschikt. Een paard is van nature een vluchtdier dat snel weg wil bij gevaar. De paarden moeten speciaal getraind worden voor het huifbedrijden. Tinkers, haflingers en fjordenpaarden voldoen voor dit doel het beste. De paarden nemen samen de huifkar op hun rug en moeten beide onder alle omstandigheden rustig blijven. Hun training is daar ook op gericht. Met vlaggen, ballen en poppen wordt de paarden geleerd nergens op te reageren. Zo’n opleiding vraagt anderhalf tot twee jaar. Er zijn bij Puntenburg drie paarden in opleiding, die in de loop van 2023 ter beschikking komen. Er is geen tijdsdruk. Veiligheid staat altijd voorop.

Donaties
Het opzetten van het huifbedrijden kost veel geld, dat via donaties binnen moet komen. Een huifbed kost ongeveer € 40.000. Het wordt speciaal gemaakt. “Het huifbedrijden is nu dus nog niet zichtbaar, maar de kosten zijn er al wel”, zegt Kunnen. Wie dit mooie initiatief wil steunen kan via de site van Puntenburg doneren (puntenburg.org). De manege ziet overigens nóg een groep gebruikers die baat zou kunnen hebben bij huifbedrijden. Vanuit de geriatrische zorg is er een levendige belangstelling. Dementerenden blijken goed te reageren, zeker als ze vroeger zelf paard gereden hebben. En dat maakt wellicht weer nieuwe financieringsvormen mogelijk. En dat is nodig, want het zou jammer zijn als zo’n mooi project alleen op kosten vast zou lopen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant