Opstijgende en – zoals hier op de foto – landende vliegtuigen maken nu eenmaal herrie. Volgens verschillende groepen kan die overlast echter wel beperkt worden.
Opstijgende en – zoals hier op de foto – landende vliegtuigen maken nu eenmaal herrie. Volgens verschillende groepen kan die overlast echter wel beperkt worden. Foto: Pixabay

Lijsttrekkersdebat Provinciale Statenverkiezingen over hinder vliegverkeer Schiphol

Algemeen

In Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, vindt op 15 februari van 20.00 tot 22.00 uur een lijsttrekkersdebat plaats over hinder van vliegverkeer, georganiseerd door Omgeving Zonder Vlieghinder. Dit gebeurt in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland op woensdag 15 maart. De provincie heeft een belangrijke stem als het gaat om het verminderen van de geluidsoverlast onder de vliegroutes van en naar Schiphol.

In het noordelijk deel van Zuid-Holland wordt door velen ernstige geluidshinder ondervonden van laagoverkomend vliegverkeer van en naar Schiphol, met name als gevolg van het gebruik van de Kaagbaan. Op een afstand van 15-25 km van Schiphol vliegen veel toestellen op 700 meter en soms nog lager over. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals bij Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer.

Het is belangrijk dat de provincie Zuid-Holland zich de komende jaren nadrukkelijk inzet om de nadelige gevolgen van het intensieve vliegverkeer van en naar Schiphol boven onze regio terug te dringen. Vanuit haar bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen draagt zij verantwoordelijkheid voor een leefbare, veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Dat geldt ook voor onze regio. Het gaat erom dat om de overlast te beperken druk op het rijk wordt uitgeoefend. Het betreft zaken als het stoppen met nachtvluchten, hoger aan- en uitvliegen en een eerlijke verdeling van de lasten van het vliegverkeer (=niet alle overlast geconcentreerd over één gebied).

Momenteel vindt op nationaal niveau een indringend debat plaats over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Het is goed om te weten wat de Zuid-Hollandse leden van de Provinciale Staten van dit onderwerp vinden en wat zij van plan zijn hiermee te gaan doen. Zaken die in dit verband aan de orde komen zijn:
• Oorzaken en omvang van vliegtuigoverlast in het noordwestelijk deel van Zuid-Holland;
• Schadelijke gevolgen ervan voor de leefomgeving en gezondheid van bewoners;
• Verduurzaming netwerkkwaliteit en economisch perspectief van Schiphol bij vermindering van het aantal vliegbewegingen.

Het wordt een debat met de vertegenwoordigers van de partijen die verkiesbaar zijn voor de Provinciale Staten. Welke aandacht is er bij de Provincie Zuid-Holland voor de problematiek rondom vliegverkeer? Het debat dat wij op 15 februari organiseren biedt gelegenheid te horen waar de verkiesbare statenleden voor staan. Bewoners en andere betrokken die aanwezig zijn, worden ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.Wij nodigen u van harte uit bij het debat aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via: vlieghindermail@gmail.com.
Dit initiatief wordt ondersteund door de Bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Meer informatie is te vinden op www.ozv.nu.

Uit de krant