Afbeelding
Foto: pr

Julianastraat ‘in de bocht’ bestaat 100 jaar

Algemeen

Het kromme stukje Julianastraat, tussen de Nassaustraat en de Koningstraat, viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. In 1920 was het nog een volkstuinencomplex, ingesloten tussen twee rechte straatdelen, met aan de Kanaalstraatzijde arbeiderswoningen van Gebrs. Moolenaar en naar de Herenweg woningen van Volksbelang.

Vanaf 1924 werden de volkstuinen omgezet in bouwkavels voor landarbeiders die met steun van de overheid de grond konden kopen en er een huis neerzetten. De ruime tuinen waren bedoeld als moestuin. Het hele gebied stond in die tijd –en lang daarvoor al- bekend onder de naam ‘Zuidhoek’.

Magazine

Het jubileum wordt gevierd met een magazine dat de geschiedenis van de straat beschrijft en een bloemenmozaïek. In het boekje wordt van ieder origineel huis – er zijn wat huizen tussen gebouwd – de geschiedenis beschreven van de bewoners. Wie kocht de grond, wat voor werk deed hij, waar kwamen de echtelieden vandaan, hoe groot was het gezin. Dat het gebruik van de grond als moestuin breed werd geïnterpreteerd blijkt wel uit de verhalen dat er naast aardappelen en kool, ook varkens gehouden werden en er zelfs een paardenstal was.

Bedrijvigheid

Maar de geschiedenis van dit stuk straat beperkt zich niet tot wonen; ook de bedrijven die zich hier gevestigd hebben in deze honderd jaar, worden beschreven. Die bedrijvigheid in de straat liep uiteen van bloembollentelers tot de verkoop van groente, een tectyleerbedrijf, een garage met zelfs een benzinepomp aan de straat, tot een mandenmaker die als laatste van al deze bedrijvigheid is overgebleven.

Bloemenmozaïek

Het bloemenmozaïek komt op zaterdag 13 april te staan op de oprit naast Julianastraat 75. Vanaf 17.00 uur is er die dag een gezellig samenzijn van de bewoners met een hapje, een drankje en iets op de barbecue. Ook oud-straatbewoners zijn welkom. Ze moeten zich dan wel even opgeven via dezuidhoek100jaar@gmail.com. De kosten zijn 15 euro per persoon.

Bestellen

Het eerste exemplaar van het boekje zal eind augustus gepresenteerd worden op de jaarlijkse straatbarbecue van de bewoners. Iedereen die geïnteresseerd is, kan het boekje bestellen voor 10 euro, ook via een e-mail aan dezuidhoek100jaar@gmail.com.

Uit de krant