Een volle bak belangstellenden tijdens de raadsvergadering. | Foto en tekst: Frits Homan.
Een volle bak belangstellenden tijdens de raadsvergadering. | Foto en tekst: Frits Homan.

Toestemming voor dispensatie flexwoningen op bollengrond

Algemeen

De gemeente krijgt toestemming van de Raad om aan de Provincie dispensatie te vragen voor flexwoningen en asielopvanglocatie op bollengrond. ‘Als we onze verantwoordelijkheid als gemeenschap serieus nemen, moeten we de moeilijke beslissingen niet uit de weg gaan.’ Frank Evers, fractievoorzitter BBH, gaat de gevoelige beslissing om B&W de kans te geven met de Provincie in gesprek te gaan om dispensatie te krijgen voor het realiseren van 400 flexwoningen en een asielopvang op kwaliteitsrijke bollengrond op de locatie Pastoorslaan Zuid, niet uit de weg.

Ondanks de massale aanwezigheid van omwonenden tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 maart. ‘We koesteren immers onze cultuur en ons erfgoed. Echter, laten we niet vergeten dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan alleen het behoud van het verleden.’ 

Eersteklas bollengrond

Rond 150 belangstellenden waren op de raadsvergadering getuige van de strijd die de politieke partijen meer tegen zichzelf voerden dan tegen elkaar. 

Tegen de eigen standpunten van de partijprogramma’s in, honoreerden BBH, Bloeiend Hillegom en CDA de vraag van B&W om de Provincie tot dispensatie te bewegen voor het tot maximaal vijften jaar onttrekken van circa 3 hectare eersteklas bollengrond aan de locatie Pastoorslaan Zuid. 

Ria Heemskerk, fractievoorzitter Bloeiend Hillegom, had hier wél een stemverklaring voor nodig: ‘Wij stemmen vóór, omdat wij moeten bouwen, het liefst aan de randen van het dorp.’ 

Zij vroeg B&W om deze insteek ook uit te spreken bij de Provincie, zodat de gemeente de kans krijgt om op verschillende plekken aan die randen tijdelijke units te plaatsen. Heemskerk: ‘Zodat wij de druk kunnen verdelen en hierbij zeker ook niet de bereikbaarheid en de veiligheid uit het oog verliezen.’

Botte bijl

Voordat burgemeester Arie van Erk het sein voor de definitieve stemming gaf, trachtten meerdere insprekers de Raadsfracties te bewegen om B&W de toestemming om met de Provincie in gesprek te gaan, niet te verlenen en haar de opdracht te geven om andere opties te onderzoeken. 

Zo wilde Simon Pennings weten waar de Raad mee bezig was om te willen bouwen op bollengrond. Hij hield de Raad voor dat hij ook stond voor de Alliantie Bollenstreek: ‘Inmiddels een grote groep mensen, zo’n 7000 man, die tégen bouwen is op de bollengronden.’ Pennings las een bericht voor dat hij had ontvangen van de Provincie Zuid-Holland over een netwerkbijeenkomst over Recreatie, Toerisme en Sport: ‘Zuid-Holland is het dichtst bevolkte en bebouwde provincie met de meeste inwoners en de minste open ruimte.’ De vraag was daar gevallen hoe Zuid-Holland aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers. Pennings: ‘Jullie zetten de botte bijl in dit proces.’

‘Schending van belofte’

Inspreekster Maartje Wessels, die zei een trotse inwoner van Hillegom te zijn, vindt het bouwen op bollengrond ‘een directe schending van de beloften die u tijdens uw campagne hebt gemaakt.’ Zij wilde de aandacht van de Raad richten op een onderwerp waar die zich, volgens Wessels, minder van bewust is: ‘Het schrijnende gebrek aan moed en ambitie in uw handelen. Uw visie en doorzettingsvermogen schieten ernstig tekort. 

Wanneer een bestuursorgaan zo achteloos omgaat met haar eigen toekomstplannen, moeten we serieus overwegen welke weg we inslaan.’  

Zij stelde de Raad en B&W de vraag of die werkelijk alles hebben gedaan om de kostbare bollengrond te beschermen: ‘De gemeente zou op zijn minst moeten communiceren met alle betrokken partijen en alle alternatieve oplossingen moeten verkennen, voordat wordt besloten tot bouwen op bollengrond.’

Niet baten

Ondanks dat de Raad met aandacht en respect de insprekers heeft aangehoord, mocht hun pleidooi om de bollenvelden met rust te laten niet baten.

Alleen VVD, GroenLinks en Hart voor Hillegom, waarbij de laatste partij nog hartstochtelijk pleitte voor een referendum, dat een duidelijk ‘neen’ opleverde van wethouder Anne de Jong, stemden als vijftal tegen.

Uit de krant