De fractie van PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over gebruik van pesticiden in de bollensector. |
De fractie van PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over gebruik van pesticiden in de bollensector. | Foto: pixabay

Pesticidenmetingen roepen raadsvragen op

Algemeen

Recent onderzoek in West-Friesland naar de aanwezigheid van pesticiden heeft zorgen gewekt in de gemeenteraad van Lisse. In dit gebied, bekend om zijn bloembollenteelt, zijn verhoogde niveaus van de gevaarlijke stoffen dinoterb en fenchloorfos aangetroffen. Deze bevindingen hebben geleid tot onrust onder de bloembollenkwekers in West-Friesland, die ontkennen deze stoffen ongeoorloofd in het oppervlaktewater te lozen.

De situatie in West-Friesland heeft ook de aandacht getrokken van de lokale politiek in de Bollenstreek. De fractie van de PvdA-GroenLinks in Lisse wil geen sector beschuldigen en benadrukt het belang van zorgvuldig onderzoek. Bovendien is er gebrek aan direct bewijs dat dergelijke stoffen ook in onze regio aanwezig zijn. Raadslid Richard Wiersma pleit in een brief aan B&W voor verder onderzoek naar de aanwezigheid van deze en andere stoffen in de lokale oppervlaktewateren.

Verleden

In het verleden heeft de bloembollensector frequent gebruikgemaakt van pesticiden. Er is een groeiend bewustzijn en een streven naar duurzamere teeltmethoden. De fractie van de PvdA-GroenLinks erkent de complexiteit van de overgang naar een volledig biologische of schone kweek van bloembollen, gezien de huidige exportregels en economische belangen.

Pesticidevrij

Desondanks dringt de fractie aan op concrete stappen en maatregelen om de doelstelling van een pesticidevrije kweek tegen 2030 te realiseren. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over hun kennis van de situatie en de maatregelen die genomen worden om soortgelijke risico’s in de Bollenstreek te voorkomen. Deze kwestie benadrukt de noodzaak van een evenwicht tussen economische ontwikkeling en milieubescherming, en roept op tot een dialoog over de toekomst van duurzame landbouwpraktijken in de regio.

Uit de krant