Hondeneigenaren worden niet gelijk behandeld.
Hondeneigenaren worden niet gelijk behandeld. Foto: CvdS

Besteding van hondenbelasting niet inzichtelijk

Algemeen

Op dit moment moeten inwoners van Lisse die een hond als huisdier hebben deze belasting betalen. Hondeneigenaren worden daarmee dus niet gelijk behandeld in vergelijking met inwoners die in het bezit zijn van een kat, konijn of andere huisdieren.

Vaak wordt de hondenbelasting opgenomen in de algemene middelen en betalen hondenbezitters dus onevenredig veel mee aan die zaken waar deze middelen voor aangewend worden. Reden tot kritische vragen van de VVD-fractie aan het college. B&W kwamen hierop terug.

Kosten

De liberalen vroegen zich af hoeveel er jaarlijks aan hondenbelasting binnenkomt en waaraan dat besteed wordt. De kosten gerelateerd aan de belasting hoeven niet apart te worden geregistreerd. Een pasklaar antwoord is er dus niet te geven. Evenmin kan worden gezegd of de kosten tegen de baten opwegen. Wel meldt het college dat de hondenbelasting per jaar 110.000 euro oplevert.

Budget

Maar waarvan wordt dan de aanleg en het onderhoud van uitlaatplekken bekostigd? Het college: ‘De gemeente Lisse betaalt o.a. de aanleg en onderhoud van hondenuitlaatplekken, het oplossen van meldingen met betrekking tot overlast van hondenpoep, het snoeien van het groen rond de uitlaatplekken etc. De kosten worden betaald uit het budget van het beheer van de buitenruimte.’

Uit de krant