Logo lissernieuws.nl
´Notenkraker´ is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail: 
redactie@dehillegommer.nl
´Notenkraker´ is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail: redactie@dehillegommer.nl (Foto: pr)
Notenkraker

Slaapwandelend de energietransitie in?

  Column

Gemeenteraden van Lisse, Hillegom en Teylingen buigen zich deze dagen over de Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland en de wensen en bedenkingen die deze gemeenteraden hebben ten aanzien van deze RES. Die RES komt voort uit het Energieakkoord dat alle dertien regiogemeenten van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland in 2017 hebben ondertekend.

Hierin is de ambitie opgenomen om als regio in 2050 energieneutraal te zijn. Een grote opgave, waarmee de regio invulling geeft aan het nationale Klimaatakkoord uit 2019 en de internationale klimaatafspraken van Parijs in 2015. De inzet van de RES: 80 procent opwekking van duurzame energie binnen de eigen regio en de resterende 20 procent aan te vullen met onder andere restwarmte of geothermie uit nabijgelegen gebieden. Hillegom doet in haar Omgevingsvisie daar nog een schepje bovenop: energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050.

De RES is dus een regionaal document waarin voor 2030, met een doorkijk naar 2050, naast duurzame energieopwekking, ook doelen worden gesteld ten aanzien van energiebesparing, warmte en duurzame mobiliteit. Vóór 1 juni wil Holland Rijnland de concept RES inleveren bij het Nationaal Programma RES (NP RES) die, samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de RES zal doorrekenen om te zien of het percentage duurzaam opgewekte energie wordt gehaald. Vanaf 1 juni zal de regio Holland Rijnland een RES 1.0 schrijven waarbij wensen en bedenkingen van gemeenten en de doorrekening van het PBL als input dienen.
In juli 2021 moet die RES 1.0 door de dertien gemeenteraden van Holland Rijnland worden vastgesteld.

Maar nu de praktijk, want die ingrijpende energietransitie komt nu toch wel heel dichtbij en raakt alles en iedereen. Om met de deur in huis te vallen: we moeten van het gas af en op zoek naar alternatieve energie/warmtebronnen.
Waar komt die warmte vandaan? Aansluiting op een warmtenet van een grote stad als Rotterdam of Amsterdam? Vrijwel ondoenlijk, want Lisse, Hillegom en Teylingen liggen aan het eind van elke pijplijn van een warmtenet. Bij aankomst is het water al koud.
Dus dan maar windmolens of velden met zonnepanelen op plekken waar nu nog bollenvelden liggen? Ondermijnt het bollencomplex van teelt, handel, onderzoek en doen natuur en het karakteristieke, open duin- en bollenlandschap verdwijnen.
Kortom, deze energietransitie kan een enorme impact hebben op het landschappelijk karakter van de Duin- en Bollenstreek.

Duivelse dilemma’s dienen zich onvermijdelijk aan vanwege gebrek aan ruimte om wonen, werken en recreëren mogelijk te maken. Ik vrees dat een hoge prijs wordt betaald voor duurzame energieopwekking als alternatief voor het schone aardgas. Bovendien, houdt de belofte in de RES stand dat de energietransitie voor inwoners niet mag leiden tot verhoging van woon- en energielasten? Deze energietransitie is omgeven met onduidelijkheden, onzekerheden en onbekende factoren.
Dat bleek ook wel tijdens de behandeling vorige week in de gemeenteraadscommissies in Lisse en Hillegom. Alles en iedereen stuiterde alle kanten op, feiten en meningen liepen door elkaar. Bij besluiten over de RES tast men nog in het duister over impact van deze energietransitie en over wat de burger er eigenlijk van vindt.
Gevaarlijk, dus pas op voor bestuurlijk slaapwandelen…..

Meer berichten