Logo lissernieuws.nl
<p pstyle="brood">Hangkouserie&euml;n 84 komt deze week uit. | vormgeving: Jan Zeilemaker, SVvOH.</p>

Hangkouserieën 84 komt deze week uit. | vormgeving: Jan Zeilemaker, SVvOH.

(Foto: )
Sporen van Vroeger

Driemaal de Maartenskerk in woord en beeld

  Column

Bijna tweehonderd jaar heeft Hillegom mogen genieten van de torenspits van de Maartenskerk, totdat die in 1978 door brand werd verwoest. Bij historisch belangrijke gebeurtenissen kunnen mensen zich decennia later nog herinneren waar zij waren of wat zij deden ten tijde van die gebeurtenis. Dat doet zich ook voor bij bijna alle Hillegommers van zo’n 50 jaar en ouder; zij kunnen zich nog heel goed herinneren waar zij waren ten tijde van die brand. Het laat zien hoe indrukwekkend die torenbrand was. De torenspits heeft echter verschillende gedaantes gehad door de eeuwen heen en Herman Spilker schreef er een artikel over dat de zogenaamde coverstory is van aflevering 84 van “Hangkouserieën”, het donateurstijdschrift van Stichting Vrienden van Oud Hillegom dat vandaag uitkomt.

Ook brengt deze aflevering van “Hangkouserieën” het eerste deel van ‘Begraven in Hillegom door de eeuwen heen’ waarin Alphons Maas ons informeert over Hillegomse begraafplaatsen en begrafenissen tot 1900. Hiervoor put hij uit het omvangrijke archief dat de Werkgroep Genealogie – waarvan Alphons coördinator is – bij Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft opgebouwd. Het artikel start in het jaar 1732, tot waarvan de begraafboeken van de Maartenskerk bewaard zijn gebleven.
Tenslotte speelt de toren van de Maartenskerk een rol in de tekening ‘Dorpsperk te Hillegom’ van Jacob Cats waarvan een uitsnede de voorkant van “Hangkouserieën” siert. Marca Bultink beschrijft de prent waarvan het origineel wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.
Daarnaast zijn nog meer historische artikelen te lezen in het februarinummer en presenteren de Vrienden de tien genomineerde villa’s die kans maken op de 26ste Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom. Een aantal ervan zijn in eerdere rondes al eens genomineerd geweest; zal een van hen dit jaar de oorkonde toegekend worden, of gaat een van de nieuwe genomineerden er mee vandoor? Dit jaar is er een 70-koppige jury want alle Vrienden-vrijwilligers mogen meestemmen. Dat zal digitaal plaatsvinden en ook de bekendmaking van de uitslag zal dit jaar anders zijn – die vindt altijd plaats tijdens de Voorjaars-Vriendenavond maar helaas kan er nog geen donateursavond worden georganiseerd. Gelukkig zijn er voldoende digitale middelen voorhanden om toch dit voorjaar een oorkondewinnaar te kunnen benoemen.
In het VriendenNieuws valt weer van alles te lezen over de activiteiten van de Vrienden-vrijwilligers, die ondanks de coronamaatregelen beslist niet stil zitten. Gelukkig geldt dat ook voor deelnemers aan de fotowedstrijden die de Vrienden uitschrijven voor de Frans Out-galerij. Uit de negen inzendingen voor de opdracht ‘Een mooi najaar in Hillegom’ is een winnaar gekozen die te zien is in de digitale fotogalerij op de website van de Vrienden. De winnaar houdt de prijs nog even tegoed: zodra de winkels weer opengaan, zal een fraaie lijst worden gekozen voor de vergrote afdruk van de winnende foto.
Hillegomse donateurs van de stichting ontvangen deze week hun exemplaar van “Hangkouserieën” en voor buiten Hillegom gaan de tijdschriften met de post mee. De bezorgers hebben via de ramen van het kantoorgebouw op Kwekerij Veelzorg hun wijk uitgereikt gekregen; het inpakken en etiketteren hebben zij vervolgens thuis gedaan om in het zachte lenteweer de tijdschriften te gaan bezorgen.
De digitale versie van deze column staat op www.vriendenvanoudhillegom.nl en www.dehillegommer.nl.
Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, e-mail: SVvOH.pr@gmail.com.

Meer berichten