Tweede fase Tiny Houses in komende raadsvergadering | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Tijdens de roadtrip maakten belangstellenden Lissers kennis met het leven in een Tiny House.
Tijdens de roadtrip maakten belangstellenden Lissers kennis met het leven in een Tiny House. (Foto: Sven van der Vlugt)

Tweede fase Tiny Houses in komende raadsvergadering

  Duurzaam & Groen

LISSE n Op de agenda van de raadsvergadering van 20 juni staat onder andere het voorstel om positief te besluiten over de start van de tweede fase van het participatietraject Tiny Houses, te weten de definitie- en ontwerpfase, in september 2019.

Door Arie in 't Veld

In Lisse is belangstelling voor duurzaam wonen, ontspullen en leven met een kleine footprint. Een Tiny House is meer dan een klein huisje, het gaat ook om een andere manier van leven. Na de roadtrip naar Almere en Alkmaar wordt op 14 juni de initiatieffase van het participatieproces Tiny Houses afgerond met de start van de burgerinitiatiefgroep Tiny Houses Lisse. Deze groep wil na de zomer concreet aan de slag met de realisatie van kleine huisjes. Het participatieproces bestaat uit enkele fasen, namelijk de definitie- en ontwerpfase en de realisatiefase (meedenken, meedoen, meebeslissen). De inwoners ontwerpen zelf een Tiny House. Daarnaast wordt samen met inwoners een concreet plan ontwikkeld voor de realisatie van Tiny Houses in Lisse. Daarbij komen vragen aan bod als WAT moet er gebeuren om Tiny Houses te realiseren, WELKE randvoorwaarden worden daaraan meegegeven en WAAR en HOE kunnen Tiny Houses het beste worden vormgegeven binnen de gemeente Lisse? In de realisatiefase worden door de gemeente de percelen voor de realisatie van Tiny Houses vrijgegeven aan Lissers die zelf aan de slag gaan met de bouw van hun Tiny House.

Bij de realisatie van Tiny Houses worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: een Tiny House is maximaal 50 m2; bij de bouw van Tiny Houses worden auto's aan de rand van het wooncomplex gesitueerd; de huisjes zelf bewonen; een vorm van antispeculatiebeding (verhuur, erfpacht, verkoop). De gemeenteraad onderscheidt twee sporen ten behoeve van de realisatie van Tiny Houses in Lisse: een spoor waarin de gemeente een locatie aanbiedt en samen met bewoners van Lisse aan een concreet plan werkt voor de realisatie van Tiny Houses. En ten tweede het spoor waar vraag en aanbod op de markt samenkomen en waarbij de gemeente alleen betrokkenheid heeft bij het in behandeling nemen van vergunningaanvragen.

In een procesnotitie is nu vastgelegd dat per fase door de gemeenteraad een besluit wordt genomen over de voortgang van het participatietraject. Voor het vervolg van het traject was het bijvoorbeeld relevant om te peilen of er draagvlak was onder Lissers voor het zelf realiseren van Tiny Houses op een stukje grond van de gemeente. Bij voldoende draagvlak zou door de gemeenteraad een 'Go-besluit' worden genomen voor de start van de volgende fase. Nu is het moment daar om aan de gemeenteraad een positief besluit te vragen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>