'Gemeente betaalt op tijd' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Politiek

'Gemeente betaalt op tijd'

  Financieel

LISSE • Op een enkele uitzondering na betaalt de gemeente Lisse op tijd de rekeningen. Uit gehouden onderzoek van MKB Nederland zou blijken dat dit niet zo is, doch het college van B en W bestrijdt dit.

De fracties van D66 en VVD stelden vragen over het betalingsgedrag aan het college. In het door de gemeente Lisse zelf vastgestelde Kwaliteitshandvest 2013 is het aantal dagen waarbinnen een factuur moet zijn betaald op 25 gesteld. In de Budgethoudersregeling is bepaald dat een factuur binnen 7 dagen door de budgethouders moet zijn afgedaan. Verder is een factuur betaalbaar zodra de factuur goedgekeurd terugontvangen is op de afdeling Financiën. Tot drie maal per week wordt een betaalbatch aangemaakt voor de bank. De budgethouder/medewerker krijgt aan het einde van de dag een mailtje met vermelding van de hem/haar toegewezen factuur. Tussendoor worden overzichten verstrekt om de afdoening volgens het handvest te laten verlopen. Dit jaar werd tot en met 15 november bijna 45,7 miljoen euro vanwege 4600 rekeningen betaald. 82 procent daarvan is binnen de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen voldaan, 13 procent tussen 30 en 60 dagen en in 5 procent van de gevallen duurde het langer dan 60 dagen. Het college geeft aan dat er ondernemers zijn die hun facturen vroegtijdig insturen terwijl werkzaamheden nog niet zijn afgerond of niet juist zijn afgerond. Dan wordt later betaald. Het college zegt zich niet in de cijfers van het MKB te herkennen en ook geen cijfers aan het MKB te hebben doorgegeven.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>