Column Adri de Roon op persoonlijke titel | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: site d66 lisse
Politiek

Column Adri de Roon op persoonlijke titel

  Politiek

De column die wethouder Adri de Roon onlangs schreef, die onder andere in deze krant werd geplaatst, komt geheel voor eigen rekening van de wethouder.

Door Arie in 't Veld

Het college in zijn geheel heeft daar dus geen bemoeienis mee. Dat blijkt uit de antwoorden van B en W op de vragen die het CDA hierover stelde. De fractie stelt dat volgens de column het beeld naar voren komt dat de gemeenteraad teveel controlerend is, te weinig kaderstellend en dat er meer werk gemaakt moet worden van de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad.

Het college stelt dat dit de eigen kijk van de wethouder is op het op dit onderwerp (versterking lokale democratie/vitale lokale democratie). Van een collegeoordeel of collegebesluitvorming is dus geen sprake. Het college stelt dat het onderwerp actueel is en leeft onder gemeenten. Daar zijn in de afgelopen jaren al vele rapporten over geschreven en onderzoeken over gehouden. Ook minister Plasterk heeft zich niet onbetuigd gelaten met zijn Agenda Lokale Democratie. Met de oproep naar nieuwe verhoudingen overheid en burgers, versterking van de lokale democratie en een oproep aan alle betrokkenen voor het beter functioneren van de lokale democratie. Het CDA vraagt ook op welke momenten de raadsleden zich teveel hebben uitgeleefd in de controlerende taak van de gemeenteraad. (Lees het hele artikel op: www.lissernieuws.nl)

"Waarom zijn die momenten niet aangegrepen om dit direct met de raad te delen en is er nu voor gekozen dit door middel van de column te doen? In dit kader zouden wij ook graag verwijzen naar een opmerking, volgens de media, van de kabinetsinformateur Tjeenk Willink bij zijn laatste verslag aan de Tweede Kamer waarin hij aandacht vraagt om meer aandacht te besteden aan uitvoering (daarmee de controle) van het bestaande beleid. In zijn ogen krijgt dit te weinig aandacht in de dagelijkse politiek."

Het college zegt daarover dat controle door de raad van essentieel en van groot belang is. Met de invoering van de Wet Dualisering Gemeentebesturen (WDG) zijn duidelijke kaders geformuleerd voor een compleet en overzichtelijk verantwoordingsregime. Het CDA stelt tenslotte onder andere ook dat er een krachtig pleidooi wordt gehouden voor een meer volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad, waarbij democratische vernieuwingen steviger impulsen verdienen. "Hoe wordt dit gezien en op welke wijze cq welke voorstellen doet het college aan de huidige en toekomstige gemeenteraad om dit te faciliteren en te bereiken?" Daarover zegt het college in de beantwoording dat het pleidooi van wethouder De Roon niet nieuw is. "Al in 2014 benoemde de VNG het thema versterking en vernieuwing van de lokale democratie tot bestuurlijke prioriteit. "De invulling van de rollen van de raad zal ook in de komende jaren blijven veranderen; meebewegend met veranderingen in verantwoordelijkheden en veranderingen in de maatschappij. Die beweging moet passen bij wat er lokaal speelt."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>