Prestatieafspraken tussen gemeente Lisse en woningcorporatie Stek | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Foto: Ruth Eppink archief

Prestatieafspraken tussen gemeente Lisse en woningcorporatie Stek

  Politiek

WONINGMARKT • De gemeente wil een toegankelijke woningmarkt voor iedereen. Hiervoor stelde de gemeenteraad al eerder de Woonvisie vast. Ook inwoners met een kleinere beurs moeten een prettige woning kunnen vinden in de gemeente.

Door Arie in 't Veld

Door jaarlijks Prestatieafspraken met de woningcorporatie te sluiten zet de gemeente de al goede samenwerking met Stek nog meer kracht bij. Het college besluit in te stemmen met de Prestatieafspraken 2018 Lisse met Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. Ook besluit het college om in te stemmen met de Prestatieafspraken 2018 - 2020 Bollen-3 met de gemeenten Hillegom en Teylingen, Vooruitgang, Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en Huurdersbelang Teylingen.

De afspraken sluiten aan op de verschillende thema's uit de Woonvisie. De afspraken gaan onder andere over het tegengaan van scheefwonen, een duurzame woningvoorraad, een groter woningaanbod voor ouderen en jongeren en kwetsbare doelgroepen. De prestatieafspraken voor 2018 zijn een goed en logisch vervolg op de afspraken die zijn gesloten voor 2017-2018. 

De afspraken betekenen continuïteit in het gemeentelijke woonbeleid in relatie tot de sociale huursector. De Prestatieafspraken 2018 worden breed gedragen binnen de achterban van Stek en de Huurdersbelangenvereniging. De afspraken moeten binnenkort worden goedgekeurd en zullen na de zomer van volgend jaar toegepast worden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>