Logo lissernieuws.nl
Jeanet van der Laan, Kees van der Zwet en Jolanda Langeveld zijn de nieuwe wethouders.
Jeanet van der Laan, Kees van der Zwet en Jolanda Langeveld zijn de nieuwe wethouders. (Foto: Arie in 't Veld)

Coalitieakkoord gepresenteerd door trio nieuwe wethouders

  Politiek

GEMEENTERAAD • De drie nieuwe wethouders van Lisse hebben vorige week donderdag het coalitieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Samen met de burgemeester vormen ze dus het college dat de komende vier jaar Lisse zal besturen. Uit het akkoord blijkt dat men ook de bevolking hier zoveel mogelijk bij wil betrekken.

Door Arie in 't Veld

Voorafgaande aan de presentatie van het akkoord merkte (in)formateur Hans Démoed onder andere op dat alle besprekingen voor de collegevorming in een goede sfeer zijn verlopen. "Ik constateerde een enorme betrokkenheid om snel en goed tot zaken te komen en dat is gelukt."

Wat betreft de portefeuilleverdeling neemt burgemeester Lies Spruit brandweer, openbare orde, integrale veiligheid, handhaving, crisisorganisatie, integriteit, personeel en organisatie, internationale betrekkingen, juridische zaken, participatie, communicatie, Keukenhof voor haar rekening. Voor Kees van der Zwet (tevens eerste locoburgemeester) gaat het om financiën, economische zaken, grondzaken en grondexploitatie, recreatie en toerisme, natuur en landschap, openbare ruimte, milieu en afval, Flower Science, De Beukenhof, Ter Specke/FC Lisse. Jeanet van der Laan is verantwoordelijk voor onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, Greenport, onderwijs, jeugd, sport, accommodatiebeleid, speelruimte, kunst, monumenten, cultuur, duurzaamheid, vliegtuiglawaai en regiozaken. En Jolanda Langeveld tenslotte heeft in de portefeuille onder andere welzijn en zorg, participatiewet/werk en inkomen, maatschappelijke opvang, volksgezondheid, omgevingswet/omgevingsvisie, wonen, verkeer en infrastructuur en dienstverlening.

Op maandagavond 14 mei wordt het college geïnstalleerd tijdens een ingelaste raadsvergadering. In het akkoord wordt onder andere tot uitdrukking gebracht dat een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen, de belangrijkste drijfveer bij het bestuur van Lisse is. "De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom", aldus Kees van der Zwet. "Het is niet meer alleen maar meepraten, maar ook meedoen." Of zoals Van der Laan het zegt: "De inwoners aan de voorkant van onderwerpen tijdig inschakelen." Een bestuurlijke fusie tussen gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zal mogelijk tijdens de komende bestuursperiode aan de orde komen. Mocht hier sprake van zijn dan zal Lisse aan deze besprekingen deelnemen. In de wetenschap dat Nieuw Lisse daar mordicus tegen is, worden hierover nu geen uitspraken gedaan. Verschillend wordt ook gedacht over het gescheiden inzamelen van het afval. "Vooruitlopend op de evaluatie zal het huidige tarief voor het inleveren van afval bij de milieustraat worden verlaagd tot nihil. Wel handhaven wij het beginsel dat de kosten van het afval kostendekkend zijn", aldus Van der Zwet. Woningbouw staat ook hoog op het programma. Er wordt bekeken waar gronden kunnen worden aangekocht en wat de mogelijkheden aan de zuidkant van Lisse zijn. En men zet in op een divers aanbod met extra aandacht voor betaalbare woningen voor senioren, jongeren en starters. Ook wil het college onderzoeken of een tweede project Oranjehof voor starters mogelijk is. Jeanet van der Laan is blij dat de visie op duurzaamheid van de D66-fractie is overgenomen. "Als bestuur vinden we duurzaamheid een way of life." Jolanda Langeveld meldt dat alles vlot is verlopen en zegt het fijn te vinden aan de slag te gaan. Het volledige akkoord staat op de website van de gemeente.

Meer berichten