Financieel gezonde Watersport Vereniging Lisse kijkt bezorgd naar de toekomst | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
De Watersport Vereniging Lisse staat er financieel goed voor, maar heeft wel wat zorgen voor de toekomst.
De Watersport Vereniging Lisse staat er financieel goed voor, maar heeft wel wat zorgen voor de toekomst. (Foto: Arie in 't Veld)

Financieel gezonde Watersport Vereniging Lisse kijkt bezorgd naar de toekomst

  Verenigingen

HUURCONTRACT • De Watersport Vereniging Lisse draait ontzettend goed, maar er is desondanks reden om enigszins bezorgd de toekomst tegemoet te gaan. De reden van die bezorgdheid is het aflopen van de huur van een deel van de jachthaven over enkele jaren en het feit dat men het met de verhuurder nog niet eens kan worden. Tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering schetste voorzitter Ton van Breugel dat men dan ook broeit op alternatieven omdat men de leden niet in de kou wil laten staan.

Door Arie in 't Veld

"De gemeente denkt met ons mee en in dat verband wordt door ons lid Harry Cozijn onderzocht of het water vlak bij de ingang - dat bezit van de gemeente is - kan worden ingezet en wellicht een deel van de Greveling. We hebben nu 170 ligplaatsen en dat willen we graag zo houden", stelt Van Breugel.

De WSV heeft een stevige financiële basis. Dat is ook hard nodig, want het onderhoud van de haven kost flink wat geld. Waaronder het vernieuwen van een deel van de beschoeiing. "Maar vooralsnog gaan we dat geld niet investeren voordat we duidelijkheid hebben over het voortzetten van het huurcontract, omdat onze investering wel effectief moet zijn." Intussen gaat het de vereniging naar den vleze zoals uit het jaarverslag van penningmeester Annet Reurink blijkt. Een fors batig saldo werd dan ook aan de reserve toegevoegd, waaronder ongeveer 10.000 euro die werd opgebracht door ruimte te bieden aan passanten en 2500 euro door langpassanten. Secretaris Johan van Dijk meldde in het jaarverslag onder andere dat verenigingsblad Het Kanaal is gestopt omdat men niemand kon vinden die daar tijd in wil steken. Aanvankelijk verliep ook de informatie via de website problematisch, maar dat lijkt inmiddels opgelost. Wat betreft clubhuis 'Het Redershuis' is bekend dat dit niet al te stabiel meer is, maar ook op de korrel wordt genomen bij het al dan niet verlengen van het huurcontract. Enkele leden hebben inmiddels de basis van het gebouw aangepakt en goed gezekerd. "Het bestuur is vertegenwoordigd geweest bij de officiële opening van de accommodatie van de kanovereniging en het jubileum van de jeu-de-boulesvereniging, alsmede bij bijeenkomsten van de gemeente over het Sportief Akkoord. Het jubileumfeest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging is gevierd op 5 mei. De Gondelvaart werd door ons georganiseerd op 25 augustus. Verder hebben de evenementencommissie en de organisatoren van de contactavonden een belangrijke bijdrage geleverd aan de sfeer binnen onze vereniging." Kortom: WSV Lisse is springlevend, maar kijkt enigszins bezorgd naar de toekomst. De medewerking van het gemeentebestuur is in elk geval een goede steun in de rug.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>