Onderhoud beschoeiing Meerenburgh naar Lisse | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Politiek

Onderhoud beschoeiing Meerenburgh naar Lisse

LISSE - Lisse gaat het onderhoud van de beschoeiing rond de wijk Meerenburgh overnemen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Het groen in de randzone langs de wijk dient te worden gerenoveerd.

Door Arie in 't Veld

Er is sprake van achterstallig onderhoud en ontevredenheid onder bewoners als gevolg hiervan. Aansluitend op de voorgenomen renovatie van het groen in de randzone is het onontkoombaar om ook de beschoeiing te vervangen.
De beschoeiing langs de sloot rondom de wijk is in beheer en onderhoud van Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanuit het oogpunt Rijnland is het niet noodzakelijk om de beschoeiing hier te vervangen. Wel is Rijnland bereid een financiële bijdrage te leveren aan die vervanging mits de gemeente Lisse de onderhoudsplicht overneemt. De randzone verkeert in een slechte staat van onderhoud en dient te worden gerenoveerd. Veel bomen zijn onacceptabel groot geworden, gelet op de standplaats. De heesters ter plekke zijn veelal doorgeschoten en moeilijk te onderhouden. Door het integraal aanpakken van de beschoeiingen en het groen in de zone wordt de situatie in een goede technische staat gebracht.

De randzone van Meerenburgh wordt zo dus weer toekomstbestendig. Het onderhoud kan dan weer efficiënt worden uitgevoerd en de ontevredenheid onder bewoners wordt weggenomen. Met de overname van de beschoeiing vervalt voor dit deel van de watergangen de overeenkomst uit 1992, waarin is opgenomen dat Rijnland verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de beschoeiingen langs de primaire watergangen in de Meer en Duinpolder. Instemming van het college is noodzakelijk vanwege de huidige verankering in de overeenkomst.

Aan de overname van de onderhoudsplicht is een bedrag gekoppeld van € 252.103,--. Dit bedrag stelt het Hoogheemraadschap van Rijnland eenmalig beschikbaar voor het vervangen van de beschoeiingen. Daarna zijn deze weer in een goede technische staat. Bewoners uitten al jarenlang onbegrip over de situatie. Op een aantal plekken hebben zij zichzelf grond toegeëigend of het beheer ter hand genomen. Met deze investering wordt ook tegemoetgekomen aan de wens van de bewoners voor beter onderhoud van het groen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>