Grensoorlog in Holland om schone lucht | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Jos Draijer
Jos Draijer (Foto: pr)
Notenkraker

Grensoorlog in Holland om schone lucht

De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, verkeer en mobiliteit, want dat overstijgt vaak het gemeentelijk niveau. Deze provincies werken graag gebiedsgericht door regio's erbij te betrekken. Dus loont het als regio's eigen visies of plannen ontwikkelen want de kans is groot dat de provincies veel daarvan overnemen. Maar problemen ontstaan wanneer twee aanpalende grensregio's van twee provincies niet samenwerken, maar ruzie zoeken, op oorlogspad zijn.

Laat dat nu het geval zijn bij de regionale buren Duin- en Bollenstreek (ZH) en Zuid-Kennemerland (NH). Twee grensregio's met overeenkomsten en verschillen in ambities. Allebei willen ze hun regio aanbieden voor toerisme, vooral richting de kust. Zo hebben Noordwijk en Zandvoort dezelfde ambities en zijn ze ook een beetje elkaars concurrenten. Allebei hebben ze enorme bereikbaarheidsproblemen, zeker wanneer recente voorspellingen over toerisme, bevolkingstoename en noodzakelijke (zelfs verplichte) woningbouwopgaven uitkomen. Het aantal woningen in Katwijk/Valkenburg en de Haarlemmermeer (Westflank) zal exploderen in de komende tien jaar. Groen, natuur, bollenvelden, open ruimtes, maar ook verkeer en mobiliteit staan daardoor continu onder druk. Dus prima als gemeenten in beide regio's met eigen visies en plannen komen om een goede balans te vinden tussen wonen, werken, recreëren en verkeer. Liefst in schone lucht.
Zo is onlangs een nieuwe 'Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050' verschenen in opdracht van buurgemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Opmerkelijk daarin: voetganger, fietser en openbaar vervoer krijgen de hoogste prioriteit. De auto de laagste prioriteit.
Maar nog opmerkelijker is dat het denken in die Bereikbaarheidsvisie gewoon ophoudt bij de provinciegrens met Zuid-Holland, tussen Bennebroek en Hillegom dus. Die visie gaat volledig voorbij aan het feit dat er een Stuurgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer / Duin-en Bollenstreek / Zuid-Kennemerland bestaat waar wel gezamenlijk gesproken wordt over mobiliteit en bereikbaarheid in de grensstreek van zowel Noord- als Zuid-Holland. Al eerder was namelijk vastgesteld dat bereikbaarheidsproblemen in deze grensstreek aan weerskanten van de provinciegrens één verkeerskundig geheel vormen. Alleen samen kunnen die verkeersproblemen worden opgelost.
Maar nee hoor, een paar buurgemeenten in Zuid-Kennemerland trekken zich terug en zijn een heuse grensoorlog in Holland begonnen, zo lijkt het. Hun motto: 'Eigen gemeente, regio en provincie eerst'. Maar, de gemaakte afspraken dan? Daar gaan we niet over, dat is de provincie Noord-Holland.
En hoeveel heeft dat rapport Bereikbaarheidsvisie 'Zuid Kennemerland 2020-2050' de inwoners van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort dan wel gekost? Dat weet ik niet, daar gaat mevrouw Zita Pels over, GroenLinks-gedeputeerde voor financiën. Zij houdt toezicht op gemeentebegrotingen. Dus dat komt wel goed. Hoezo? Nou, we kennen elkaar goed, we zijn geestverwanten in prioriteit bij mobiliteit: de reiziger uit de auto lokken. Eerst lopen, dan fietsen, dan openbaar vervoer en pas als laatste de auto. Maar niet tot voor de deur. Alleen parkeren op P+R-pleinen en dan nog even lopen, fietsen of met de bus naar huis.

Weet je, we willen als Zuid-Kennemerland een voorbeeld stellen aan Zuid-Holland en de Duin- en Bollenstreek, want daar maken ze er een Potjer van. Vandaar deze grensoorlog in Holland, want Zuid-Kennemerlanders hebben recht op schone lucht!

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>