Logo lissernieuws.nl
Een uitvaart tijdens de lockdown was extra moeilijk. Er mochten maximaal 30 mensen aanwezig zijn en een nazit was ook niet mogelijk.
Een uitvaart tijdens de lockdown was extra moeilijk. Er mochten maximaal 30 mensen aanwezig zijn en een nazit was ook niet mogelijk. (Foto: MEDEA HUISMAN)

Zuid-Holland: een derde volgde via livestream afscheid van bekende in coronacrisis

Meer dan een derde van de mensen in Zuid-Holland die een bekende tijdens de coronacrisis verloor, heeft via livestream het afscheid gevolgd omdat ze in persoon geen afscheid konden nemen. In Zuid-Holland zijn tijdens de coronacrisis de meeste mensen overleden, namelijk meer dan 11.000*. Van de nabestaanden die een uitvaart hebben moeten regelen in de regio heeft 72% toch een goed gevoel overgehouden aan het afscheid, ondanks de geldende maatregelen. Dit en meer blijkt uit een onderzoek van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta naar de beleving van uitvaarten tijdens de coronacrisis. 

“Iedereen moet afscheid kunnen nemen met een goed gevoel, ook nu. Onze medewerkers hebben er alles aan gedaan om nabestaanden en hun gasten zo goed mogelijk tot steun te zijn. Vooral in het begin van de coronacrisis toen de richtlijnen vaak wijzigden, hebben mensen het moeilijk gehad. Veel uitvaarten verliepen anders en soms niet volgens de uitvaartwensen door de maatregelen die golden. Afscheid nemen kunnen we maar één keer doen en dan wil iedereen voor wie de overledene dierbaar is afscheid nemen. Door de mogelijkheden die werden geboden, zoals een livestream, konden mensen op afstand toch uitvaarten bijwonen,” zegt Yolanda Wouters van Monuta.

Afscheid op afstand
Een derde van de Nederlanders is geconfronteerd met een verlies in coronatijd waarvan de helft ongewenst de uitvaart niet persoonlijk kon bijwonen. In Zuid-Holland was het voor twee derde van de mensen niet mogelijk om bij de uitvaart afscheid te nemen. Van hen heeft 35% via video of audiolivestream de afscheidsdienst meegemaakt. De laatste groet werd meestal gebracht in de vorm van een erehaag (29%), een walk-thru- (16%) en drive-thrucondoleance (6%). Het op afstand bijwonen van de uitvaart wordt door de respondenten als onpersoonlijk beschreven, maar degenen die hiervan gebruikmaakten vonden het toch fijn dat het kon. De erehaag en livestream zijn twee alternatieven die mensen waarderen en graag behouden, ook in de toekomst.

Persoonlijk steunen
Opvallend in Zuid-Holland is dat een op de vijf mensen die een bekende verloor en niet in persoon afscheid kon nemen geen steun hebben betuigd aan de nabestaanden. De helft stuurde een kaart of brief. Voor nabestaanden is steun van groot belang. Vooral in een tijd waarin de uitvaart noodgedwongen beperkt werd tot maximaal 30 personen is steun op afstand zeer gewenst.

Heeft u op een andere manier persoonlijk uw steun overgebracht aan de nabestaanden? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
Percentage
Ja, kaartje / brief gestuurd50%
Ja, via social media11%
Ja, via email4%
Ja, via Whatsapp of sms9%
Ja, telefonisch16%
Ja, condoleance bezoek aan nabestaande(n)11%
Nee20%

Lees alle analyses van het onderzoek hier.

*Bron: Sterftecijfers CBS van week 11 t/m 27 2020

Maatregelen voor uitvaarten
Vanaf 12 maart tot 1 juli 2020 gold er een maximum aantal bezoekers voor een uitvaart. De eerste dagen was dit 100 personen en vanaf 17 maart niet meer dan 30 personen. Ook de cateringfaciliteiten werden gesloten in alle uitvaartcentra tot 1 juni 2020 waardoor een nazit niet meer mogelijk was. Momenteel geldt nog steeds de maatregel dat aanwezigen 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en geen fysiek contact met elkaar mogen hebben. Het maximum aantal bezoekers is sinds 1 juli 2020 niet meer van kracht. Lees hier meer over coronavirus en uitvaarten.

Meer berichten