Logo lissernieuws.nl
Foto: pixabay

Verruiming inkomenstoeslag voor minima

Inwoners vanaf 21 jaar, die langer dan 12 maanden aangewezen zijn op een minimuminkomen, kunnen sinds 1 oktober 2020 aanspraak maken op de Individuele Inkomenstoeslag. De toeslag vervangt de regelingen Persoonsondersteunend Budget en Inspanningspremie. Nieuw is dat pensioengerechtigden nu ook aanspraak kunnen maken op de toeslag en dat de inkomensgrens is verhoogd.

Langdurig rondkomen van een minimuminkomen is een behoorlijke uitdaging. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langer dan 12 maanden aangewezen zijn op een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Met deze regeling wil het college zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Lisse kunnen meedoen en voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Wethouder Jolanda Langeveld: “Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, van jong tot oud, kunnen meedoen. Door de regeling open te stellen voor pensioengerechtigden kunnen wij ook hen de extra steun geven die nodig is. Met de verruiming van de inkomensgrens willen we daarnaast werkenden met een laag inkomen ondersteuning bieden. Doordat er nu één regeling is, maken we de hulp aan onze inwoners overzichtelijker en tegelijkertijd voor een grotere groep toegankelijker.”
Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op de individuele inkomenstoeslag? Kijk op de website van de ISD Bollenstreek of neem telefonisch contact op. Tel: 0800 95 67 000, website: www.isdbollenstreek.nl/Inkomen_participatiewet/Inkomen/Actuele_bedragen

Meer berichten