Logo lissernieuws.nl
Lies Spruit en Tom Rooijakkers, die net de koninklijke onderscheiding heeft gekregen.
Lies Spruit en Tom Rooijakkers, die net de koninklijke onderscheiding heeft gekregen. (Foto: Rob vd Linden )

HDV-voorzitter Tom Rooijakkers krijgt koninklijke onderscheiding

Het werd 21 april een memorabele Zoomvergadering van het bestuur van de HDV Lisse en Omstreken: burgemeester Lies Spruit ‘brak in’ met een speciale reden: “Het heeft de Koning behaagd....” Met deze woorden, gericht tot HDV-voorzitter Tom Rooijakkers maakte Spruit duidelijk dat de voorzitter een koninklijke onderscheiding kreeg. De heer Rooijakkers is gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tom is een vrijwilliger in hart en nieren. Van 1978 tot 1982 was hij bestuurslid van tafeltennisvereniging Reflex. In 1979 heeft hij voor het eerst vanuit Reflex het tafeltennistoernooi op maandagavond georganiseerd. Daarna is hij doorgestroomd naar de maandagavondspelen en werd hij voorzitter van de maandagavondcommissie. Tevens maakte hij zich verdienstelijk voor de commissie Publiciteit waar hij ook voorzitter werd.
In december 1998 komt hij in het bestuur van de Harddraverijvereniging Lisse en Omstreken (HDV). In mei 2010 wordt hij tot vicevoorzitter benoemd en in januari 2011 tot voorzitter van de vereniging. In deze 10 jaar is zijn hand van besturen duidelijk zichtbaar geworden. De vereniging die in het jaar 2022 150 jaar bestaat is jonger dan ooit tevoren. Dat is niet alleen zichtbaar in de gestage toename van jongeren in de diverse commissies, maar uit zich ook in de presentatie, gebruik van moderne communicatiemiddelen en opstelling in de media. Het is een kunst om te kunnen balanceren tussen enerzijds het behoud van het erfgoed waar de vereniging voor staat en anderzijds vorm te geven aan de wensen en eisen van de nieuwe tijd. “In die formule voelt onze voorzitter zich als een vis in het water. Een goede voorzitter moet kunnen verbinden, motiveren en enthousiasmeren en al die facetten zijn bij hem in goede handen. Na 43 jaar wil Tom in januari 2022 stoppen als voorzitter. We zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage om de vereniging staande te houden en met deze onderscheiding willen we dit bekrachtigen”, aldus het bestuur.

Meer berichten