Logo lissernieuws.nl
De intentieovereenkomst voor de Schoolstraat 5-11 werd dinsdag getekend. Op de foto staan van links naar rechts: Ilja van Luling en Martin Bosscher van MEER Vastgoed B.V., wethouder Jeffrey van Haaster en Teun en Jacqueline Oosthoek van De Gewoonste Zaak.
De intentieovereenkomst voor de Schoolstraat 5-11 werd dinsdag getekend. Op de foto staan van links naar rechts: Ilja van Luling en Martin Bosscher van MEER Vastgoed B.V., wethouder Jeffrey van Haaster en Teun en Jacqueline Oosthoek van De Gewoonste Zaak. (Foto: Gemeente Lisse)
Nieuwbouw

Gemeente Lisse sluit overeenkomst over bebouwing Schoolstraat

De gemeente Lisse heeft op dinsdag 14 september een intentieovereenkomst gesloten met MEER Vastgoed B.V. en de eigenaar van horecagelegenheid ‘De Gewoonste Zaak’. De intentieovereenkomst is gesloten om het ontwikkelen van tussen de 30 en 36 appartementen mogelijk te maken op de percelen aan de Schoolstraat 5 tot en met 11. De naam van het project wordt De Commissionair.

In de overeenkomst hebben de betrokken partijen de intenties tot realisatie van het plan verwoord en de uitgangspunten voor het project vastgelegd. Hiermee kan MEER Vastgoed B.V. het bouwplan opstellen en kan er vervolgens planologische besluitvorming over plaatsvinden. De eigenaar van ‘De Gewoonste Zaak’ en de gemeente Lisse hebben aangegeven hun percelen te willen verkopen aan MEER Vastgoed B.V.

Positieve ontwikkeling
Naast dat er een perceel verhuurd wordt, wordt er momenteel ook een perceel gekraakt en is er op een ander perceel een woning gesloopt. In het verleden zijn er eerder plannen geweest om deze percelen te herontwikkelen. Zo heeft het nieuwbouwplan van ‘De Factory’ op tafel gelegen. Dit plan heeft echter nooit doorgang gevonden. “Als gemeente juichen we de bouw van minstens 30 appartementen op deze bekende, markante plek in het centrum van harte toe”, aldus wethouder Jeffrey van Haaster. “Positief vind ik bovendien dat er ook betaalbare koopwoningen in het middensegment gebouwd zullen worden.”
Met het nieuwe plan van MEER Vastgoed B.V. moet meer aansluiting worden gevonden met de omliggende bebouwing en wordt er invulling gegeven aan de ambities op het thema ‘wonen’ van gemeente Lisse. Daarnaast worden de nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd en zullen ze voldoen aan de laatste normen op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling.

Betrokkenheid omwonenden
Nu de ondertekening van de intentieovereenkomst heeft plaatsgevonden, worden de omwonenden geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst. De direct omwonenden hebben al eerder een brief ontvangen van MEER Vastgoed B.V. en ‘De Gewoonste Zaak’ over hun plannen. Een bijeenkomst was toen niet mogelijk in verband met het coronavirus. Reacties vanuit de omgeving zullen worden meegenomen en worden verwerkt in de ontwerp omgevingsvergunning die bij de gemeente wordt ingediend.
De verwachting is dat - als alle procedures zijn afgehandeld en de gemeenteraad heeft ingestemd - medio 2022 met de bouw begonnen kan worden.

Meer berichten