Logo lissernieuws.nl
Voor windmolens en zonneweides is niet zo veel steun in onze regio. Ze verstoren de schoonheid van het landschap, vinden veel Lissers.
Voor windmolens en zonneweides is niet zo veel steun in onze regio. Ze verstoren de schoonheid van het landschap, vinden veel Lissers. (Foto: Pixabay)

Inwoners Lisse: ‘Bollenstreek niet geschikt voor grootschalige opwekking van energie met windmolens en zonneweides’

  Duurzaam & Groen

De afgelopen maanden hebben inwoners en belanghebbenden van Lisse zich kunnen uitspreken over de energietransitie. Zij vulden regionale en lokale enquêtes in of deden mee aan diepte-interviews en discussies over dit thema. Alle visies, meningen, zorgen, kansen en aanbevelingen zijn verzameld in een rapport (te vinden op www.lisse.nl/energietransitie) Er blijkt steun te zijn voor de energietransitie, maar er is wel discussie over het hoe en over de spelregels.

Wethouder Jeanet van de Laan: “Lisse wil in 2040 al energieneutraal zijn en het is goed om te merken dat deze ambitie door veel inwoners wordt gesteund. De eerste stappen naar energieneutraal zijn al gezet, want Lisse mag zich gelukkig prijzen met alle actieve inwoners die nu al hun huizen geïsoleerd hebben en zonnepanelen op hun dak hebben.

Elektriciteit met windmolens en zonneweides
In de gesprekken met inwoners blijkt dat veel mensen het belangrijk en begrijpelijk vinden dat onze energie duurzamer wordt. Maar ze vinden ook dat er in de Bollenstreek eigenlijk geen plek is om grootschalig elektriciteit op te wekken met windmolens en zonneweides. Voor kleinschalige oplossingen zoals zonnepanelen op daken en energiebesparing is wel veel steun. Het idee is dat hier nog veel te winnen is.
Als er toch windmolens of zonneweides moeten komen, dan vinden inwoners het belangrijk dat die zoveel mogelijk geclusterd worden. Zonneweides kunnen goed langs het spoor of drukke wegen, maar mogen het landschap niet te veel verstoren. Ook is het belangrijk dat omwonenden geen last hebben van de windmolens. Verder hopen inwoners op innovatieve en ook betere oplossingen en vinden zij dat kernenergie een serieuze optie zou moeten zijn. Over kernenergie beslist echter de Rijksoverheid en niet de gemeente.

Aardgasvrij
Inwoners hebben zorgen over aardgasvrij leven en vinden het niet makkelijk om van het gas af te gaan. Ze weten vaak ook niet wat ze daarvoor precies moeten doen en willen daar graag meer duidelijkheid over. Vooral de kosten en het gedoe zijn een punt van zorg: alternatieven zijn duurder en vragen vaak nog andere investeringen zoals isolatie. Isoleren vinden zij wel belangrijk en comfort is daarvoor net zo goed een reden als duurzaamheid.

Hoe gaat de gemeente verder?
De energietransitie is een lange weg. In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn en Lisse draagt daar haar steentje aan bij. Naast de Regionale Energiestrategie (RES) worden dit jaar twee lokale plannen gemaakt:
-          de Lokale Energiestrategie (LES): hierin staat hoeveel duurzame elektriciteit we in de gemeente nodig hebben en wat onze ambities zijn. Dit vertalen we naar concrete doelen. We beschrijven hoe we deze willen bereiken en welke spelregels hierbij gelden.
-          de Transitievisie Warmte (TVW): we brengen in kaart hoe we huizen zonder aardgas kunnen verwarmen, wat we willen bereiken en hoe. Per wijk kijken we wat het meest logische alternatief voor aardgas is.
Bij het maken van de LES en TVW worden de meningen en ideeën uit het rapport meegenomen. Verder kunnen inwoners in april weer meedenken over de plannen voor de energietransitie. Meer informatie is te vinden op www.lisse.nl/energietransitie.

Meer berichten