Plan van aanpak voor De Beukenhof | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Nu nog in gebruik: de 'oude' Beukenhof.
Nu nog in gebruik: de 'oude' Beukenhof. (Foto: Ruth Eppink)
Nieuwbouw

Plan van aanpak voor De Beukenhof

  Politiek

DIENSTENCENTRUM • Er ligt een plan van aanpak voor de ontwikkeling van dienstencentrum De Beukenhof. De huidige accommodatie is ruim 40 jaar oud, heeft een vloeroppervlakte van 920 m2 (zaalruimte en kantoorruimte) en doet vooral dienst als ontmoetingscentrum voor senioren.

Door Arie in 't Veld

De opdracht die de gemeenteraad aan het college heeft meegegeven op basis van de raadsbreed aangenomen motie is in overleg te treden met stichting De Paraplu en stichting Huisvesting 55 plus Lisse. Samen moeten zij komen tot een door alle partijen gedragen voorstel voor de realisatie van een nieuwe Beukenhof.

Bij de uitwerking van een voorstel zullen ook de huidige activiteiten naar de toekomst gewaarborgd moeten worden. Verder moet de nieuwe Beukenhof zowel nu als in de toekomst als een sociaal-maatschappelijke accommodatie behandeld worden. De financiële dilemma's rond een aangepast voorstel moet men in beeld brengen en ten behoeve van de besluitvorming in de raad uitwerken. Wethouder Kees van der Zwet zegt hierover dat inderdaad ook wordt gekeken naar het mogelijke gebruik in de toekomst door een nieuwe generatie met wellicht andere wensen. "Dus moeten we in de volle breedte inventariseren waar de belangstelling en noodzakelijkheden liggen. Op dit moment zijn de functies voor het nieuwe gebouw nog niet in te schatten. Niet uitgesloten is dat ook kan worden gewerkt aan het in de avonduren openstellen van de accommodatie, hetgeen nu niet of nauwelijks aan de orde is."

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor de te maken keuzes is het nodig om een interactief traject op te starten met de inwoners van Lisse en de aanwezige maatschappelijke organisaties/verenigingen, waaronder De Paraplu en Huisvesting 55 plus. De inwoners worden via een publicatie in de krant en de website uitgenodigd voor een beeldvormende bijeenkomst. Het doel is om enerzijds inzicht te krijgen in de wensen die er leven en anderzijds wat bijvoorbeeld een organisatie ervoor overheeft om deze wensen te realiseren. Volgens de wethouder is het op dit moment nog totaal niet duidelijk hoe hoog de investering zal zijn voor de realisatie van de nieuwe voorziening als onderdeel van het nieuwbouwplan van Huisvesting 55 plus. "De kosten zullen sterk afhankelijk zijn van de informatie die opgehaald wordt tijdens de beeldvormende bijeenkomst en vervolgens de uitwerking van deze informatie in verschillende varianten en de mogelijkheden betreffende het bestemmingsplan en de wet- en regelgeving betreffende de openbare ruimte (parkeerplekken/groen). Dit geldt zowel voor de investering van de gemeente, stichting Huisvesting 55 plus Lisse, stichting Bescal als de betreffende maatschappelijke organisaties/verenigingen. De aanwezige financiële middelen kunnen een belemmering vormen voor de uiteindelijke uitvoering."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>