Financiële impuls voor uitstraling streek | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Foto: Arie in 't Veld

Financiële impuls voor uitstraling streek

  Politiek

STREEK • De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen leggen geld op tafel om projecten uit te voeren waardoor de streek een bredere en bloemrijke uitstraling krijgt. Van de vier projecten zijn er twee waarbij Lisse is betrokken, namelijk de uitstraling van de Duin- en Bollenstreek en Recreëren tussen het erfgoed.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Kees van der Zwet zegt daarover dat de plannen onder andere inzetten op een fraaie entree en dan jaarrond. "Zoals een bloemrijke berm op de Stationsweg die verder wordt uitgewerkt en de entree van de streek vanaf de N207, die samen met Hillegom wordt aangepakt. Ook het versterken van het zicht op de Leidse Vaart en bijvoorbeeld aan het (opnieuw) in het leven roepen van het jaagpad en in Voorhout aanlegplaatsen voor boten bij de KTS. In onze buitenruimte planten we bloembollen en zomergroen met langere bloei. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er goed bewogen kan worden in de buitenruimte. In de Toekomstvisie Lisse@2030 hebben we geschreven dat inwoners behoefte hebben aan sport- en beweegfaciliteiten in een groene omgeving. We hebben zorg voor cultuurhistorie en erfgoed en met oog voor landschap, ecologische kwaliteit en biodiversiteit."

De visie is erg uitgebreid en ambitieus, dit houdt in dat Lisse meerdere jaren nodig heeft om uitvoering te geven aan de visiedocumenten. "We realiseren wat nog mogelijk is binnen de huidige looptijd en het beschikbare budget. De overige ambities nemen we mee in een vervolg op het Gebiedsprogramma, wanneer de provincie Zuid-Holland en regio Holland Rijnland op een gelijke manier blijven werken met de landschapstafels", aldus Van der Zwet. "Voor de projecten geldt dat de gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit het gezamenlijke budget van de zes Duin-en Bollenstreekgemeenten voor het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek."

In de visie zijn de thema's 'Jaarrond bloemen zichtbaar maken' en 'Herkenbare, fraaie entrees realiseren' uit het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek gebundeld. Er zijn in de streek negen verschillende types berminrichting geformuleerd, van zeer gecultiveerd in de bebouwde kom naar natuurlijke vegetatie in het buitengebied.

Voor het project Bloemrijke bermen aan de Stationsweg wordt 110.000 euro gereserveerd, waarvan 38.500 euro als gemeentelijke bijdragen; de entree bij de N207 wordt op twee ton begroot, waarvan 46.000 euro voor de betrokken gemeenten.

Wat betreft het 'Recreëren tussen het Erfgoed' zegt Van der Zwet dat deze visie ingaat op de parel 'Trekvaart Haarlem – Leiden' en het thema 'Versterken van de verbindingen en netwerken' uit het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. "Voor de trekvaart is gekeken hoe we het verhaal over de trekvaart kunnen brengen bij de inwoner, recreant en toerist. Het doel is dat de Trekvaart als historisch icoon gezien gaat worden en meer beleefbaar wordt. Voor de recreatieve netwerken is er geïnventariseerd welke verbindingen in het wandel-, fiets- en sloepennetwerk we missen." De bredere bekendheid van de trekvaart is begroot op126.000 euro, waarvan ruim 28.000 euro door de gemeenten gedragen wordt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>