Logo lissernieuws.nl
<p>Wie een nieuwbouwhuis koopt, dient er zelf te gaan wonen en mag het niet in korte tijd met grote winst weer verkopen. Dat is wat de maatregelen zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding inhouden.</p>

Wie een nieuwbouwhuis koopt, dient er zelf te gaan wonen en mag het niet in korte tijd met grote winst weer verkopen. Dat is wat de maatregelen zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding inhouden.

(Foto: pr)
Nieuwbouw

Gemeente bindt strijd aan tegen huisjesmelkers bij nieuwbouw

  Politiek

Een doelgroepenverordening, zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. Het zijn instrumenten die het Lisser college van B&W wil gaan inzetten op de woningmarkt. Deze maatregelen zijn onderdeel van het maatregelenpakket dat eind vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld om meer evenwicht op de Lissese woningmarkt te creëren.

“Een goed woonklimaat in Lisse is belangrijk voor onze inwoners”, aldus wethouder Jolanda Langeveld. “We moeten zorgen dat de woningen die we bouwen voor verschillende doelgroepen betaalbaar en beschikbaar blijven. We willen ook voorkomen dat woningen voor hoge prijzen verkocht worden aan speculanten die er zelf niet gaan wonen.”
De landelijke trend dat steeds meer nieuwbouwwoningen in handen vallen van speculanten verschuift van de grote steden naar de dorpen. Om te voorkomen dat de woningmarkt daardoor verder achteruitgaat, wil het college snel maatregelen nemen.

Doelgroepen
De maatregelen vloeien voort uit het Woonprogramma 2020-2024. De doelgroepenverordening is een instrument dat de gemeente de mogelijkheid biedt om bij nieuwbouwplannen te eisen dat bepaalde woningbouwcategorieën worden gerealiseerd die een bepaald aantal jaar in stand moeten blijven, bijvoorbeeld sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen. Ook is hierin bepaald wat de maximale aanvang huurprijs mag zijn voor een middeldure huurwoning en de begrenzing van de koopprijs van een sociale koopwoning. “Het is belangrijk dat we in Lisse woningen krijgen én bereikbaar houden voor mensen met verschillende inkomens”, aldus Langeveld. “Dat draagt ook bij aan ons uitgangspunt dat Lisse een dorp is waar ruimte is voor iedereen.”

Geen snelle winst
Met het opleggen van een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding wordt bereikt dat nieuwe woningen na oplevering daadwerkelijk bereikbaar blijven voor de beoogde doelgroepen. “De woning mag dan alleen bewoond worden door de kopers en het voorkomt dat een woning snel met winst wordt doorverkocht.”
De gemeenteraad zal de voorstellen op 16 december behandelen.

Meer berichten