Logo lissernieuws.nl
<p>Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is Knarrenhof Lisse een stap dichterbij.&nbsp;</p>

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is Knarrenhof Lisse een stap dichterbij. 

(Foto: Rob Turk)
Nieuwbouw

Knarrenhof stap dichterbij

  Politiek

De gemeente Lisse en Stichting Knarrenhof ondertekenden op vrijdag 1 juli een intentieovereenkomst om te onderzoeken of een zogenaamd woonhof mogelijk is. Dit woonhof in de buurt Greveling Zuid bestaat uit woningen voor ouderen volgens het concept ‘Knarrenhof’. In deze fase wordt onderzocht of er op deze plek een bouwplan mogelijk is dat past in de omgeving én financieel haalbaar is. De precieze plek hiervoor is Ruishornlaan 25.

In oktober 2019 steunde de gemeenteraad het initiatief om te onderzoeken of er genoeg interesse zou zijn voor een Knarrenhof. Die bleek er zeker te zijn. Tijdens de online informatieavond in maart 2021 konden inwoners kennismaken met deze woonvorm. Kartrekkers met kandidaat-bewoners kregen hierbij de ruimte om hun woondroom te beschrijven. Een van hen, Marian van ’t Oever: “Het feit dat je al vooraf al je buren leert kennen met wie je het hele traject ingaat, dat is wat me aanspreekt in het Knarrenhof. Gezamenlijk bepaal je hoe het hofje met woningen eruit komt te zien. En als je er eenmaal woont en het nodig is, zijn er altijd anderen die naar je omkijken. Dingen samendoen is geen verplichting, maar dat de mogelijkheid er wel is vind ik prettig.” 

De gemeenteraad heeft in december 2021 een positief besluit genomen over het voorstel. Het initiatief in Lisse gaat over ongeveer 40 levensloopbestendige appartementen. De ambitie hierbij is 25% sociale huur, 35% koop in het middensegment en 40% in het vrije midden- en dure segment. Een gemeenschappelijke binnentuin maakt deel uit van een gezamenlijk hofhuis. Het initiatief is een ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschapsproject’, waarvoor geïnteresseerde huurders en kopers staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof. Voor de sociale huur wordt samengewerkt met Stek Wonen. Tijdens de ontwerpfase zullen kandidaat-kopers en -huurders een actieve rol spelen in de verdere ontwikkeling van het bouwproject. Belangrijk onderdeel hierbij is de afstemming met omwonenden en de directe buren over het plan. Wethouder Jolanda Langeveld is blij dat de realisatie van een Knarrenhof nu formeel een stap dichterbij komt: ‘Er is veel behoefte aan woningen voor ouderen die bij elkaar willen wonen.” Blijf op de hoogte via knarrenhof.nl/lisse.

Meer berichten