Het gebied Geestwater ziet er over enkele jaren heel anders uit, als de woningbouwplannen doorgaan.
Het gebied Geestwater ziet er over enkele jaren heel anders uit, als de woningbouwplannen doorgaan. Foto: A. in 't Veld

Optimalisatiestudie voor bouwproject Geestwater

Algemeen

LISSE • Het bouwplan Geestwater is nog altijd niet van de grond, maar heel voorzichtig worden nu wel de nodige stappen genomen. Dat blijkt uit het projectboek van de gemeente. Met Woonstichting Stek en belegger/ontwikkelaar Amvest is afgesproken om gezamenlijk onder begeleiding van een extern deskundige de komende drie maanden een optimalisatiestudie te doen. Dit om te komen tot een voor alle partijen haalbaar plan.

Door Arie in 't Veld

Na afronding van deze studie (streven is voor de zomervakantie) nemen de drie partijen een go/no go-beslissing over de gezamenlijke ontwikkeling van het project. Dit kan leiden tot de verkoop aan Amvest of een gezamenlijke Europese aanbesteding met Stek op basis van het flexibel stedenbouwkundig plan indien verkoop aan Amvest niet opportuun blijkt te zijn.

Wanneer Stek en/of Amvest afhaakt, valt de gemeente terug op het eerder ontwikkelde stedenbouwkundig plan. De gemeente ontwikkelt en verkoopt in dat geval zelfstandig de gronden van de gemeente binnen Dever-Zuid en Geestwater aan een ontwikkelaar.

Het project zit momenteel in de initiatieffase. In dat kader wordt een financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij alle kosten, opbrengsten en risico's in beeld worden gebracht.

In het huidige concept woonprogramma wordt uitgegaan van 15 procent sociale huurwoningen. In de Regionale Woonagenda wordt echter uitgegaan van 25 procent sociale huurwoningen. De gemeente stelt voor om het huidige percentage sociale huurwoningen te handhaven. Door naast de sociale huurwoningen ook 15 procent goedkope/sociale koopwoningen en 10 procent middenhuurwoningen op te nemen, wordt het aanbod van betaalbare woningen binnen Lisse aanzienlijk vergroot.

Uit de krant