Rekenkamercommissie: 'Gemeentelijk beleid starters op de woningmarkt kan beter' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Voor starters is het bijna onmogelijk een woning te kopen of te huren.
Voor starters is het bijna onmogelijk een woning te kopen of te huren. (Foto: pixabay)

Rekenkamercommissie: 'Gemeentelijk beleid starters op de woningmarkt kan beter'

De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse deed onderzoek naar de effectiviteit van het beleid voor starters op de woningmarkt. In het onderzoek kwam naar voren dat de gemeenten Hillegom en Lisse geen specifiek startersbeleid kennen om starters aan een woning te helpen. Starters en starterswoningen worden in het beleid ook niet nader omschreven. 

De gemeenten streven naar verscheidenheid in het aanbod van woningen, zowel in de koop- als in de huursector. Zij willen daarmee alle inwoners, waaronder ook starters op de woningmarkt, ondersteunen. Uitzondering op dit algemene beleid is de starterslening en sinds 2019 ook het zogenaamde lokaal maatwerk. Dat laatste houdt in dat jongeren een sociale huurwoning kunnen accepteren, zonder dat zij hun inschrijfduur verliezen. De gemeenten beschikken niet over concrete streefcijfers voor starters. Ook is er maar beperkt zicht op wat het effect is van het beleid op de huisvestingskansen van starters op een woning.

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie beveelt de gemeenten aan om helder en concreet beleid te formuleren voor starters op de woningmarkt. Gemeenten moeten ook naar een manier zoeken waarmee ze kunnen nagaan of doelen gehaald worden. Om starters te ondersteunen in hun zoektocht naar een woning dienen de gemeenten meer voorlichting te geven over bijvoorbeeld de starterslening en het lokaal maatwerk. Verder, zo stelt de rekenkamercommissie, kunnen gemeenten ook de voorwaarden voor het verkrijgen van een starterslening aanpassen, zodat meer starters er gebruik van kunnen maken.

De rekenkamercommissie heeft het rapport ‘Effectiviteit van het startersbeleid Hillegom en Lisse’ toegestuurd aan de gemeenteraden van Hillegom en Lisse. Het rapport is te raadplegen op de website van de rekenkamercommissie www.rekenkamercommissie-hl.nl en wordt in april door de gemeenteraden besproken.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>