Logo lissernieuws.nl
Foto: Pixabay

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten vraagt zittende en komende raadsleden om een regionale aanpak

Over een half jaar vinden de verkiezingen voor de gemeenteraden plaats. Het is het ultieme peilmoment voor de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. Zij roept alle politici in de 13 gemeenten in Holland Rijnland op om kleur te bekennen en nu echt werk te maken van het creëren van huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten. Kiezen zij voor de lusten, of ook voor de lasten?

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA) heeft een manifest opgesteld als aftrap naar de gemeenteraadsverkiezingen. Taskforcevoorzitter Dennis van der Voort: “Holland Rijnland kan niet zonder arbeidsmigranten. Ruim 35.000 werken er en zij zorgen mede voor een aantrekkelijke regio. Dat brengt een grote regionale verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk ervoor zorgen dat aan deze werknemers een fatsoenlijke woonplek wordt geboden.” 

Sta voor alle inwoners
In haar position paper voor de Tweede Kamerverkiezingen riep de Taskforce het nieuwe kabinet al op om huisvesting voor internationale werknemers tot een taakstellende opgave te maken. Die oproep blijft onverkort van kracht. Toch wordt er nog steeds amper huisvesting gerealiseerd.
Oorzaken zijn onduidelijke procedures, provinciaal en gemeentelijk beleid, dat niet op elkaar aansluit, ontbreken van politieke moed en in enkele gevallen is het beleid vooral gericht op handhaven.
Van der Voort hierover: “We hebben goede gesprekken met wethouders en ook met raadsleden, maar praten heeft in de afgelopen raadsperiode nauwelijks extra bedden opgeleverd. Er zijn zelfs gemeenten die het credo ‘minder, minder, minder’ aanhangen. Heel teleurstellend, want de economie kan niet zonder arbeidsmigranten.”

Ga voor een regionale aanpak
De huisvestingsproblematiek stopt niet bij de gemeentegrens. Alle gemeenten hebben belang bij fatsoenlijke, veilige huisvesting voor iedereen die in de regio werkt. Dat stopt niet bij de gemeentegrens. “Gemeenten moeten actief hun rol pakken en vooral gezamenlijk werken aan regionale oplossingen voor wonen op fietsafstand van het werk. Zij wijzen locaties aan, de markt gaat bouwen. Kies marktpartijen die uitsluitend SNF-gecertificeerde huisvesting realiseren!”, is de oproep van de Taskforce.

Uniform inschrijven
De commissie Roemer vindt het noodzakelijk om arbeidsmigranten in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP), vanaf het moment dat zij aan het werk gaan. Dit draagt bij aan inzicht in de aantallen, zorgt ervoor dat arbeidsmigranten volledige rechten als werknemer krijgen en biedt financiële ondersteuning voor gemeenten. Diverse gemeenten werken al op deze manier, die de Taskforce in heel Holland Rijnland heeft voorgesteld (en met instemming is ontvangen).

Here to stay
Arbeidsmigranten zijn van essentieel belang voor onze regio, aldus Van der Voort. “Het is nu tijd voor bouwen, bouwen, bouwen! Dat betekent actie vanuit de gemeenten en voor de nieuwe colleges, dus: locaties aanwijzen, zodat de markt kan bouwen. Alleen dan realiseren we een eerlijk bed voor iedereen.”

Meer berichten