Rijnland zorgt dat het water schoon en gezond blijft.
Rijnland zorgt dat het water schoon en gezond blijft. Foto: pr

Rijnland werkt aan droge voeten en schoon water

Algemeen

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor waterveiligheid, schoon en gezond water, voldoende water en voor het zuiveren van afvalwater. Om ook in de toekomst veilig en gezond te kunnen wonen, werken en genieten, investeert Rijnland in 2023 in grotere en kleinere projecten in het gebied.

Rijnland staat voor grote uitdagingen door de klimaatverandering. Denk aan de stijgende zeespiegel, overstromingsgevaar, watertekort in tijden van droogte, afnemende biodiversiteit en bodemdaling. Hevige regenbuien en de periode van droogte afgelopen zomer maken duidelijk dat het werk van Rijnland belangrijk is. Niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

Hogere kosten
Net als andere bedrijven heeft Rijnland te maken met inflatie, stijgende energiekosten en gebrek aan materialen waardoor de kosten stijgen. “Als we de hogere kosten volgend jaar in één keer doorberekenen, zou de belasting voor de inwoners van Rijnland behoorlijk stijgen”, geeft hoogheemraad Marco Kastelein aan. “Gelukkig hebben we de afgelopen jaren reserves gevormd. Die kunnen we nu gebruiken om de lastenstijging in 2023 beperkt te houden.”

Een eenpersoonshuishouding in een huurhuis betaalt in 2023 € 7,00 meer dan in 2022 en een meerpersoonshuishouden in een eigen koophuis € 15,00 meer (bij een WOZ-waarde van € 350.000). Kastelein: “We weten natuurlijk dat op dit moment elke euro telt. Daarom zetten we het breedste pakket aan mogelijkheden in om inwoners en bedrijven die het moeilijk hebben te ontzien. Mensen die de waterschapsbelasting niet kunnen betalen, kunnen om kwijtschelding vragen via Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Meer informatie over waterschapsbelasting is te vinden op www.rijnland.net/waterschapsbelasting.

Wat doet Rijnland in 2023?
Rijnland werkt aan de renovatie en nieuwbouw van waterzuiveringsinstallaties, versterking van kades en aan projecten die ervoor zorgen dat ons gebied beter bestand is tegen weersinvloeden. Ook wordt geïnvesteerd in duurzame energie en maatregelen die de waterkwaliteit én de biodiversiteit verbeteren. Daarnaast voert Rijnland ook de dagelijkse taken uit, zoals het beheren van het waterpeil, het zuiveren van afvalwater en het schonen van watergangen.

Iedereen kan helpen
Door klimaatverandering staat Rijnland voor grote uitdagingen en is het steeds moeilijker om het water in de sloot schoon én op het juiste peil te houden. Daarom kan Rijnland alle hulp gebruiken van mensen die hun steentje bijdragen. Hoe? Denk aan tegelwippen, afval opruimen op straat, plastic uit de sloot vissen, regenwater opvangen én oude medicijnresten inleveren bij de apotheek. Kijk wat jij kunt doen op www.rijnland.net.

Uit de krant