Economie draait goed maar de voedselbank ook | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pr
Notenkraker

Economie draait goed maar de voedselbank ook

  Column

Ook volgend jaar is de groei van de Nederlandse economie met 2,2 procent nog stevig. Na groeipercentages van 2,9 procent in 2017 en 2,6 procent in 2018 is de piek van de groei wel achter de rug. Maar toch, de Nederlandse economie groeit voor het vierde jaar op rij dan het gemiddelde in de Eurozone. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in haar raming voor 2019.

Kortom, de cijfers zijn nog steeds mooi. De arbeidsdeelname en de werkloosheid (3,6 procent) zijn weer terug naar de niveaus van voor de grote recessie. De dreiging van krapte op de arbeidsmarkt wordt zelfs groter in 2019. Hierdoor, samen met de hogere inflatie, loopt de contractloonstijging op: gemiddeld met ongeveer 3 procent. De overheid heeft in 2019 voor het derde jaar op rij een overschot op de begroting van 1,0 procent bruto binnenlands product (BBP) of zelfs meer. De overheid is rijk, maar de burger ook?

Eind januari is er altijd het uur van de waarheid. Dan blijkt uit het loon- of uitkeringsstrookje pas echt of de beloften over de stijgende koopkracht wel of niet zijn uitgekomen. Oordeelt u zelf want het is moeilijk om precies aan te geven hoe dat in elk individueel geval heeft uitgepakt. Toch heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) hierover een betrouwbare schatting van gemaakt die erop neerkomt dat uit de januaristrookjes blijkt dat het inkomen wel iets is gestegen maar onvoldoende om de gestegen prijzen voor bijvoorbeeld levensmiddelen en alledaagse voorzieningen en diensten, de energierekening, de ziektekostenverzekering, en de vaste woonlasten en lokale heffingen, te kunnen compenseren. Veel mensen hebben hierdoor moeite om elke maand de touwtjes aan elkaar te knopen. Heel wat mensen in Nederland leven dan ook op of onder de armoedegrens. Ouderen, gezinnen en alleenstaanden al dan niet met kinderen.

Ook in Hillegom, daar leven 400 huishoudens op of onder de armoedegrens. In totaal zijn dat 700 inwoners, waarvan 200 kinderen. Daarnaast zijn er nog 700 huishoudens met een inkomen boven de armoedegrens die grote moeite hebben met rondkomen en vaak geen financiële ruimte hebben om sociaal te participeren. Gemeenten hebben daarvoor een wettelijke zorgplicht. Schrijnend is dat in Hillegom, ook nu de economische crisis voorbij is, een voedselbank noodzakelijk is en dat 65 gezinnen met 150 monden daarvan mede afhankelijk zijn. Deze Stichting Voedselbank Hillegom ontvangt voor hun vrijwillige diensten geen enkele vergoeding vanuit het Rijk of de gemeente. Zij is dus volledig afhankelijk van giften en schenkingen van welwillende derden.

De vrijwilligers van de voedselbank werken nu nog vanuit de Jozefkerk. Maar die krijgt een andere bestemming door de herontwikkeling van het Jozefpark. Dus is het college van B&W voornemens een subsidie (maar in feite een lening) te verlenen aan deze Stichting voor de aankoop van een bedrijfsunit om van daaruit te kunnen werken. Dit voorstel past in het integrale armoedebeleid van de gemeente Hillegom, samengevat in een Nota Armoedebeleid die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De economie draait goed maar de voedselbank ook. Dat geeft te denken, daar klopt iets niet. Dat willen we tocht niet?

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>