Dreigende ondergang van lokale monumentenkennis | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pr
Arie Bombarie

Dreigende ondergang van lokale monumentenkennis

  Column

HLTsamen, de ambtelijke samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen, doet nog bij menigeen de wenkbrauwen fronsen omdat er af en toe beslissingen worden genomen die niet meer plaatselijk zijn. Zoals de meest recente discussie over de samenstelling van de nieuwe Erfgoedcommissie. Voorheen de Monumentencommissie.

Op de een of andere manier wil het nog maar niet lukken om plaatselijke verenigingen en specialisten op het gebied van oudheidkundige geschiedenis, zoals de VOL, bij het proces te betrekken. De Werkgroep Monumenten van de Vereniging "Oud-Lisse" zou hieraan graag een positieve bijdrage willen leveren door mee te denken en te adviseren. In Teylingen wil men daar een voorschot op nemen. Helaas kreeg de werkgroep van Lisse de stukken voor de vergadering van de Erfgoedcommissie van 7 februari 2019 niet toegestuurd. In het kader van de burgerparticipatie, waar het college zo'n voorstander van is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, zou het college van B en W deze inzage van de te behandelen niet-vertrouwelijke stukken juist moeten bevorderen. Oud-voorzitter van de VOL Wim Bosch gaat zo ongeveer uit zijn dak nu blijkt dat een in HLT-verband opererende commissie het zou willen doen zonder inzet van adviserende verenigingen zoals de VOL. De nieuw in HLT-verband te vormen commissie zou het college van B en W adviseren over bouwvergunningen voor monumenten en aanwijzen van beschermd erfgoed. En wees nou eerlijk. In de loop der jaren is de VOL om zijn inspanningen vaak verguisd, maar ook vaak bejubeld vanwege inspanningen om bepaalde monumenten in stand te houden. Als Lissese Monumentencommissie ging dat prima, maar nu de HLT de lakens op dit gebied min of meer uitdeelt en er een Erfgoedcommissie is ontstaan, zou de inbreng van organisaties als de VOL vrijwel buiten beeld blijven. Ongehoord, gezien de positieve resultaten die de VOL heeft bereikt en dat brengt je tot de opmerking: HLT, waar bemoei je je mee? Een blijvende adviesrol zou in deze tijd van participatie belangrijk moeten zijn. Gelukkig is in de wandelgangen opgevangen dat wethouder Jeanet van der Laan vindt dat de rol van verenigingen als de VOL behouden moet blijven. De laatste vergadering van de Erfgoedcommissie Lisse zal op 22 augustus plaatsvinden. Bij een eerdere vergadering vorige week ging het in elk geval al mis. De VOL had een agenda gekregen over een vooroverleg met betrekking tot de verbouwing van Villa Solsiden; zij mocht het overleg bijwonen als de eigenaren dit goed vonden. Maar een andere ambtenaar stuurde een nieuwe agenda waaruit bleek dat de VOL het vooroverleg niet mocht bijwonen, omdat de stukken vertrouwelijk waren vanwege de nieuwe privacywet. Oud Lisse kreeg dus niets voor het vooroverleg. Kortom, de nieuwe HLT Erfgoedcommissie gaat lijken op mannetjesmakerij, waarbij de mensen die vrijwel alles weten over de plaatselijke monumenten en hun sporen al hebben verdiend, goeddeels buiten spel worden gezet. Een slechte ontwikkeling. Laat Lisse zich er maar hard voor maken om de eigen ouderwetse Monumentencommissie (nu Erfgoedcommissie) te behouden en niet de kans te lopen alle belangrijke lokale kennis verloren te laten gaan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>