Logo lissernieuws.nl
Foto: Pixabay
Politiek

Rekenkamercommissie: Schuldhulpverlening in Lisse en Hillegom vrij goed geregeld

  Financieel

De Rekenkamercommissie (RKC) Hillegom en Lisse is begin 2021 een onderzoek gestart naar de schulddienstverlening-nieuwe stijl. De conclusie uit dit onderzoek is dat de schulddienstverlening vrij goed is geregeld.

In 2012 heeft de toenmalige RKC Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout ook onderzoek gedaan naar Schuldhulpverlening. De huidige RKC was benieuwd of alle aanbevolen maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Daarnaast wilde de RKC Hillegom en Lisse graag weten hoe de schulddienstverlening er op dit moment uit ziet.  Hieronder een greep uit de onderzoeksresultaten. 

De ISD heeft klanten veel te bieden
De ISD (de organisatie die voor de gemeenten Hillegom en Lisse de schulddienstverlening uitvoert) heeft een heldere en duidelijke aanmeldprocedure voor klanten. De ISD heeft veel verschillende instrumenten die ze kan inzetten om inwoners met schulden te helpen. Klanten die zich willen aanmelden moeten wel veel documenten aanleveren. Dit beeld heerst overal in Nederland. De ISD heeft enige tijd geen klantevaluatieonderzoek gedaan. De klanten die we hebben gesproken zijn tevreden over de schulddienstverlening. Voor medewerkers geldt dat de werkdruk hoog is omdat er momenteel meer dossiers zijn dan dat er formatie voor beschikbaar is.

Onduidelijke rolverdeling
Er heerst onduidelijkheid over de rolverdeling tussen de gemeenten en de ISD. Daarnaast adviseert de RKC Hillegom en Lisse dat de gemeente de regierol pakt zodat voor de ketenpartners duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welke taak, met daarbij duidelijke afspraken over de rolverdeling.

Raden willen meer kaderstellende rol bij het nieuwe beleid
De raden hebben zich niet expliciet met de doelstellingen van het huidige beleid bezig gehouden. Daarnaast is het lastig voor de raad om de voortgang van de gehele uitvoering te volgen omdat in de huidige beleidsnota Schulddienstverlening concrete doelstellingen ontbreken. De raden ervaren de informatievoorziening vanuit ISD als goed. De ISD deelt proactief informatie met de raad bij verandering van wetgeving.

Meer inwoners kunnen gebruikmaken van schulddienstverlening
In de gemeenten Hillegom en Lisse maken relatief weinig inwoners gebruik van schulddienstverlening. Het bereik zou omhoog moeten kunnen.
Het onderzoek, waar ook gebruikers van schuldhulpverlening bij betrokken zijn, is uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Het rapport wordt in december besproken in de gemeenteraad van Hillegom en in de gemeenteraad van Lisse.

Meer berichten