'Betrouwbare raad nodig voor plan Van Erk' | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Begin dit jaar konden belangstellenden de plannen van Van Erk met het Elka-terrein komen bekijken tijdens een informatieavond. | Foto: archief Arie in 't Veld
Begin dit jaar konden belangstellenden de plannen van Van Erk met het Elka-terrein komen bekijken tijdens een informatieavond. | Foto: archief Arie in 't Veld (Foto: Arie in 't Veld)
Nieuwbouw

'Betrouwbare raad nodig voor plan Van Erk'

  Politiek

GEMEENTERAAD ª VVD-man Martijn Tibboel zegt dat het op een betrouwbare overheid aankomt als over enige tijd het bestemmingsplan gewijzigd wordt voor het Elka-terrein aan de Greveling.

Door Arie in 't Veld

Projectontwikkelaar Adriaan van Erk, al bijna tien jaar eigenaar van het terrein, wil hier een appartementencomplex bouwen en middels een bestemmingsplanwijziging maakt de gemeenteraad dit wel of niet of in aangepaste vorm mogelijk. Bij een bestemmingsplanwijziging wordt een heel traject doorlopen. Eerst was er een schetsplan, dan komt er een voorlopig ontwerp en dan komt er een ontwerpbestemmingsplan. Dit gaat ter inzage, dan is er ruimte voor inspraak, kunnen zienswijzen worden ingediend, kunnen burgers bezwaar maken en uiteindelijk stelt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vast. Daarbij wordt wel of niet gehoor gegeven aan de zienswijzen/bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden.

Geen mitsen en maren
“Het is uiteraard nooit vanzelfsprekend dat de gemeenteraad rekening gaat houden met bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden, maar in dit geval is dit op voorhand al onzeker,” volgens Tibboel. Hij zegt verder dat de gemeenteraad in 2013 enthousiast was over een toen gepresenteerd schetsplan. “Vervolgens is er een eenvoudig maar zeer vergaand besluit genomen, geen mitsen en maren: er is ingestemd met de stedenbouwkundige invulling van het Elka-terrein volgens het gepresenteerde herontwikkelingsplan. De bereidheid is uitgesproken om het geldende bestemmingsplan te herzien om de ontwikkeling op het Elka-terrein mogelijk te maken. Er had ook gezegd kunnen worden: zo iets dergelijks vinden we prima, over hoogtes en omvang gaan we het later hebben, maar dat is niet gebeurd.”

Verstrekkende gevolgen
Tibboel stelt ook dat je zou kunnen zeggen dat Van Erk van een 'betrouwbare' gemeenteraad dus mag verwachten dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd om het ontwerp dat nu voorligt mogelijk te maken. "Natuurlijk heb je het dan met elkaar over verschillen tussen het schetsontwerp en het plan dat nu voorligt, maar als de gemeenteraad nu bijvoorbeeld zegt: het moet toch een stuk lager of kleiner dan zou je dat wellicht 'onbetrouwbaar bestuur' richting Van Erk kunnen noemen. Let wel, formeel gezien kan het nog alle kanten op gaan. Er zullen raadsleden voor stemmen omdat ze het gewoon een goed plan vinden en het niet eens zijn met mogelijke bezwaren die worden ingediend. Ook kunnen er raadsleden, na bijvoorbeeld bezwaren van omwonenden, (grote) wijzigingen voorstellen of tegen de bestemmingsplanwijziging stemmen. Maar als je dat laatste zou doen dan kom je eigenlijk de afspraak met Van Erk niet na en dit kan verstrekkende gevolgen hebben.”


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>