Plannen herinrichting Heemskerkplein en Doormanplein definitief | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Deel van het ontwerp van de Zeeheldenwijk.
Deel van het ontwerp van de Zeeheldenwijk. (Foto: pr)

Plannen herinrichting Heemskerkplein en Doormanplein definitief

  Politiek

HERINRICHTING • De plannen van de gemeente om het Van Heemskerkplein en het Doormanplein op de schop te nemen zijn definitief en worden dus uitgevoerd. De gemeente wil bereiken dat door het ophogen en herinrichten van het Van Heemskerkplein, het Doormanplein en het aangrenzende park wordt afgestemd op het gebruik van deze tijd. De toegankelijkheid van de woningen wordt gegarandeerd en een goede waterhuishouding is uiteraard mogelijk. Hierdoor ontstaat een eigentijdse, veilige en leefbare woonomgeving.

Door Arie in 't Veld

De Zeeheldenwijk wordt gefaseerd opgehoogd en heringericht. Deze derde fase omvat dus het Van Heemskerkplein, het Doormanplein en het aangrenzende park. Ook de direct aan het park grenzende delen van de Barentszstraat, Witte de Withstraat en De Ruijterstraat zijn in dit ontwerp opgenomen. Op basis van het opgestelde voorontwerp is het inspraaktraject doorlopen. De ingekomen inspraakreacties gaven aanleiding het ontwerp op een enkel punt licht te wijzigen. Het voorontwerp is hierop aangepast en het definitief ontwerp is gereed. De kosten voor de ophoging en herinrichting van het Van Heemskerkplein, het Doormanplein en het aangrenzende park worden op basis van het definitief ontwerp globaal geraamd op 950.000 euro. De kosten voor deze fase vallen binnen de in 2013 hiervoor vastgestelde financiële kaders voor de gefaseerde herinrichting van de gehele Zeeheldenwijk. Op dit moment is er voor de ophoging en herinrichting van het Van Heemskerkplein, het Doormanplein en het aangrenzende park een budget beschikbaar van circa € 1.096.000. De kosten voor deze fase kunnen dus geheel binnen het hiervoor beschikbare budget gedekt worden.

De kosten voor de maatregelen tegen grondwater worden binnen deze fase zeer globaal ingeschat op € 100.000. Bij de verdere technische uitwerking van het ontwerp worden maatregelen ter regulering van de grondwaterstand nader uitgewerkt. Binnen het rioleringsbudget is rekening gehouden met het nemen van grondwatermaatregelen in de Zeeheldenwijk. De ophoging en herinrichting van de Zeeheldenwijk wordt tot en met 2021 gefaseerd uitgevoerd. De Barentszstraat, Van Linschotenstraat en Houtmanstraat zijn inmiddels gereed. Het Van Heemskerkplein, het Doormanplein en het aangrenzende park worden in 2018 aangepakt. In 2019 volgen de Evertsenstraat en Witte de Withstraat, in 2020 is de De Ruijterstraat aan de beurt en in 2021 ten slotte de Van Speijkstraat tussen de Kanaalstraat en de Tasmanstraat.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>