Burgemeester Spruit houdt positieve nieuwjaarsrede: 'Het gaat goed met Lisse' | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Burgemeester Lies Spruit roemde in haar toespraak de samenwerking die college en raad met de burgers hebben gezocht.
Burgemeester Lies Spruit roemde in haar toespraak de samenwerking die college en raad met de burgers hebben gezocht. (Foto: Arie in 't Veld)

Burgemeester Spruit houdt positieve nieuwjaarsrede: 'Het gaat goed met Lisse'

  Politiek

NIEUWJAARSTOESPRAAK • Het gaat goed met Lisse, haar inwoners en ondernemers. Dat is de conclusie van de positieve nieuwjaarstoespraak die burgemeester Lies Spruit maandagavond in het Fioretti College uitsprak. "Al terugkijkend en vooruitkijkend vertrouw ik erop dat we in Lisse al goede stappen ondernemen om klaar te zijn voor de toekomst. Misschien ziet u zaken die beter kunnen. Weet dan dat er in Lisse veel ruimte is om zelf initiatief te nemen. Vooral ook voor jongeren. Ik roep u dan ook graag op om in 2018 uw kansen te pakken en met elkaar te werken aan een prachtige toekomst voor Lisse."

De burgemeester belichtte vervolgens in haar toespraak het belang van de inzet van de jongere Lissers. "De jongere generaties willen alles op hun eigen manier doen en zijn in deze tijd daarbij vooral op zoek naar flexibiliteit. Zelfontplooiing is belangrijk. Tegelijkertijd willen ze onderdeel uitmaken van een herkenbare samenleving waar iedereen een plek heeft, gezien en gewaardeerd wordt. 20'ers, 30'ers van nu willen hun hele leven blijven leren, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, om zo de beste versie van zichzelf te kunnen worden. Tegelijkertijd kijken zij anders naar de samenleving. Het bezit van een auto vinden ze niet meer nodig. Geld verdienen is niet altijd het belangrijkste. Rondreizen in de wereld is erg aantrekkelijk. Duurzaamheid is heel gewoon. Nog steeds idealen dus, al zijn ze soms anders dan dat u en ik ze misschien hadden.

Nadat veel inwoners en organisaties hun visie over de toekomst van Lisse (heel vaak positief) hebben gegeven, heeft de gemeenteraad eind 2017 de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In deze toekomstvisie staan dé onderwerpen waar we met u de komende jaren over willen spreken. Enkele daarvan zijn - wat doen we met de wens om meer groen in onze nabijheid te hebben, hoe ziet een duurzamere wereld er in Lisse uit, welke woningen bouwen we op welke plek, wat voor voorzieningen hebben we in de toekomst nodig, is het vrijwilligerswerk van nu hetzelfde als over 10 jaar en hoe ziet de nieuwe oudere eruit? Ook jongeren hebben hun visie gegeven: wat denkt u bijvoorbeeld van het praatbankje van de drie jonge dames van de tienerleeftijd. Op dit praatbankje kun je gaan zitten als je behoefte hebt aan een gesprek met iemand anders. Een mooi voorbeeld van een herkenbaar ideaal in een nieuw jasje. Inmiddels is dit praatbankje gemaakt en hebben we met elkaar nagedacht over een goede plek voor dit bankje. Als u mocht denken dat de jeugd van tegenwoordig veel meer op zichzelf is gericht, dan is dit een bewijs van het tegendeel."

Ondernemersklassen
Spruit constateerde verder dat het ondernemerschap in Lisse diep is geworteld. Van oudsher natuurlijk in het bollenvak. Hier gelden nu grote uitdagingen vooral als het om duurzaamheid gaat. Het recente Flower Science Congres liet goed zien voor welke uitdagingen ondernemers in deze tijd staan. "Een mooi goed voorbeeld is ook op deze school te vinden. Sinds kort zijn er ondernemersklassen, vier dagen les en de vijfde dag staat in het teken van ondernemen. Theorie en praktijk worden verweven. Sommigen zijn zelfs al bezig met het oprichten van een eigen bedrijf. Dit soort onderwijs maakt de gang naar school levendiger en aantrekkelijker. Leerlingen voelen zich er meer bij thuis. De vaardigheden, die ze daarmee leren zijn overal toepasbaar. Maar we zien ook in de maatschappelijke sector aansprekende projecten van ondernemende inwoners. Zo is Stichting Theater Floralis van initiatiefnemers Frank Schermer Voest en Marc van Brug een inspirerend voorbeeld van ondernemerschap. Op diverse maandagavonden verzorgen zij theatervoorstellingen in Floralis. De prioriteit ligt bij het organiseren van unieke, mooie en bijzondere voorstellingen samen met betrokken artiesten. Hen is het gelukt om een wereldartieste als Candy Dulfer in Floralis te programmeren. Ik kan me een minder goede concurrente voorstellen. Andere voorbeelden zijn sportverenigingen als de roeivereniging Iris en atletiekvereniging de Spartaan, die afgelopen jaar met heel veel creativiteit, een beperkt budget en eigen werkzaamheden nieuwe accommodaties voor hun vereniging gerealiseerd hebben. We zouden in onze gemeenschap niet kunnen functioneren als er niet mensen zouden opstaan, die de leiding nemen en iets willen realiseren. Daar hebben we er in Lisse veel van."

Spruit zei dat nieuw leiderschap er ook door komt de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. "Het is aan u als inwoner om kritisch naar de partijprogramma's te kijken en uw stem uit te brengen. Denk niet: het gaat niet over mij. Het gaat wel over u en ons allemaal als gemeenschap. Iedere stem telt daarbij. In onze gemeenten hebben we afgelopen jaar weer de nodige burgerinitiatieven mogen verwelkomen. Of het nu gaat om de Buurt- WhatsApps, het groen, de voorzieningen of de hulp aan inwoners. Er zijn steeds weer inwoners die iets willen doen voor de gemeenschap."

Meer participatie
Sprekend over samenwerking zei Spruit dat in de afgelopen vier jaar het huidige college en gemeenteraad geprobeerd hebben om bij alles vooral meer samen met inwoners te bedenken en te realiseren. "Meer participatie was een grote prioriteit. Dat is prima gelukt. Tegelijkertijd hebben we nog veel te leren om teleurstellingen te voorkomen. Participatie is niet altijd gelijk krijgen, maar vooral meedoen en meebeslissen. Precies een jaar geleden zijn we gestart met de ambtelijke samenwerking tussen Lisse, Hillegom en Teylingen. Dat was een hele verandering. Het gaat heel goed. Medewerkers zijn meer gewend om voor de drie afzonderlijke gemeentebesturen te werken. De eerste kinderziekten zijn eruit en we hebben er plezier in om onze doelstellingen van meer kwaliteit, blijvend kostenbewustzijn en een betere dienstverlening komende jaren verder uit te werken. Nu al blijkt dat we met elkaar meer kunnen dan ieder alleen. Kwetsbare posities hebben een achtervang. We kunnen met zijn drieën op terreinen als economie, sociaal domein en veiligheid een grotere vuist maken dan voorheen. Samenwerken doen we ook in het groen. Wie had gedacht dat we ooit in eendrachtige samenwerking het groenste dorp van Nederland zouden kunnen worden? Vooral de gezamenlijke verhalen en energie van de inwoners hebben de jury overtuigd. Door deze wedstrijd hebben we op een andere manier naar ons dorp leren kijken, hebben we een advies gekregen hoe we het nog beter kunnen doen en zijn we nog meer trots op onze omgeving."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>