Raad onderzoekt herontwikkeling terrein Josephschool | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Het terrein waar nu nog de Josephschool staat wordt herontwikkeld zodra de school is verhuisd.
Het terrein waar nu nog de Josephschool staat wordt herontwikkeld zodra de school is verhuisd. (Foto: Arie in 't Veld)
Nieuwbouw

Raad onderzoekt herontwikkeling terrein Josephschool

  Politiek

NIEUWBOUW • De gemeenteraad gaat zich buigen over de bouwmogelijkheden op het terrein aan de Achterweg/Lindenlaan waar nu nog de St. Josephschool staat. Deze verhuist eind 2018 naar de naastgelegen locatie Achterweg 7. Het nieuwe schoolgebouw is momenteel in aanbouw.

Door Arie in 't Veld

Per 1 januari 2019 komt de locatie Achterweg 3-5 vrij voor herontwikkeling. In samenwerking met stedenbouwkundig bureau Croonenburo5 is de herontwikkelingsvariant '4-6 bouwkavels' uitgewerkt in een ruimtelijk programma van eisen. Het ruimtelijk programma van eisen is het ruimtelijke deel van het haalbaarheidsonderzoek van dit project. Dit programma van eisen bevat de mogelijkheden en eisen tot herontwikkeling van de locatie Achterweg 3-5. Daarnaast zijn er twee mogelijke ruimtelijke uitwerkingen in opgenomen, één voor 5 bouwkavels en één voor 6 bouwkavels. Een variant met 4 bouwkavels is niet verder uitgewerkt omdat uit de financiële haalbaarheidsanalyse bleek dat het resultaat kleiner is dan de varianten met 5 of 6 bouwkavels en hiermee de door de gemeenteraad geformuleerde financiële resultaatsdoelstelling niet behaald kan worden. Alleen de variant met 6 bouwkavels voldoet overigens aan de door de raad gestelde financiële resultaatsdoelstelling van € 900.000. Met 4 of 5 bouwkavels wordt deze doelstelling niet gehaald. Dit komt omdat de grondwaarde per m2 van kavels lager is dan de m2 prijs van kavels tussen de 400 en 600 m2.

In de door de gemeenteraad vastgestelde Bomenatlas zijn de bomen aan de Lindenlaan als waardevolle bomenstructuur aangewezen. Een groot deel van deze structuur wordt in de huidige situatie beschermd doordat deze in het openbaar gebied staat. Omdat deze structuur hiermee voldoende beschermd is, zijn deze bomen niet aangewezen als waardevolle bomen (op grond van de Bomenkaart als onderdeel van de Bomenverordening). In het ruimtelijk programma van eisen wordt deze huidige situatie gehandhaafd en blijven deze bomen in het openbaar gebied. Uit het maatschappelijk haalbaarheidsonderzoek blijkt dat bewoners handhaving hiervan erg belangrijk vinden.

De bomen aan de Achterweg zijn niet aangewezen als waardevol of als waardevolle structuur. Uit het maatschappelijk haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat omwonenden ook deze bomen graag zoveel als mogelijk behouden zien worden. In het ruimtelijk programma van eisen is nu als voorwaarde bij de planuitwerking een inspanningsverplichting voor de marktpartij opgenomen dat de bomen zoveel mogelijk behouden moeten worden. De kwaliteit van deze bomen is echter volgens de Afdeling Buitenruimte niet dusdanig dat deze bomen beschermd moeten worden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>