Nieuwjaarsrede: 'Participeren door samen denken, samen besluiten, samen doen en samen leren' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Loco-burgemeester Kees van der Zwet tijdens de nieuwjaarsrede.
Loco-burgemeester Kees van der Zwet tijdens de nieuwjaarsrede. (Foto: A.in 't Veld)

Nieuwjaarsrede: 'Participeren door samen denken, samen besluiten, samen doen en samen leren'

  Politiek

LISSE – In de nieuwjaarsrede die maandagavond 7 januari tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lisse werd uitgesproken door wethouder  en loco-burgemeester Kees van der Zwet - ter vervanging van de zieke burgemeester Lies Spruit - zei deze dat Lisse bruist van de nieuwe ideeën. "We willen met elkaar vooruit. En zijn graag bereid daar zelf aan bij te dragen. We ontmoeten inwoners en ondernemers die niet bang zijn om nieuwe initiatieven uit te rollen. Nieuwe ideeën ondersteunen we als gemeenschap graag. Ook als gemeente juichen we enthousiaste initiatieven toe. Omdat het vaak over nog niet eerder bedachte ideeën gaat, sluiten de huidige beleidsregels niet altijd aan. Het is aan ons als gemeente om toch te kijken hoe we samen met inwoners en ondernemers innovatie mogelijk kunnen maken."

Door Arie in 't Veld

Van der Zwet zei dat participatie belangrijker wordt. "Participatie staat voor een succesvolle samenwerking tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Er zijn meer vormen van participatie. Zo heb je burgerparticipatie, waarin de gemeente een initiatief start en inwoners of organisaties vraagt om deel te nemen. Je hebt ook overheidsparticipatie. In dat geval komt het idee bij de samenleving vandaan en wordt de gemeente gevraagd om ook mee te doen. Tot slot heb je maatschappelijke participatie. In dat geval werken inwoners of organisaties zelf ideeën uit zonder inbreng van de gemeente. Komend jaar gaan we flinke stappen maken om de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties verder te versterken. Als inwoner kunt u actief bijdragen aan onze plannen en de uitvoering ervan. In de fase van Samen denken verzamelen we met elkaar ideeën. Vervolgens kiezen we samen een heldere richting die we voorleggen aan de gemeenteraad. Dat is dan Samen besluiten. Als het voorstel is goedgekeurd, gaan we samen aan de slag, ofwel Samen doen. Tot slot kijken we tijdens en na het traject hoe het is verlopen en of we een volgende keer nog dingen anders willen doen. Dat is Samen leren."

Van der Zwet zei tevens dat er een burgerpanel in het leven wordt geroepen. Hier kan men als inwoner laten horen wat men vindt van actuele onderwerpen. 'Met uw mening en die van anderen hebben we goede informatie voor het maken van plannen. De gemeenteraad is al in 2018 actief aan de slag gegaan met participatie. Zo zijn de voorbereidingen van een Jongerentop in volle gang. Op maandag 18 februari is deze bijeenkomst in Floralis. De jongeren van Lisse kunnen deze avond aangeven wat zij belangrijk vinden in hun dorp. Naast alle ambities om op een Lissese manier participatie vorm te geven, zal 2019 in het licht staan van het nemen van duurzame maatregelen. Duurzaamheid past in de ambitie om tot een zogenoemde circulaire economie te komen. We willen kiezen voor producten en materialen die zo veel mogelijk bestaan uit eerder gebruikte grondstoffen. Dat kan dan op allerlei manieren. En veel kleine bijdragen kunnen samen een grote worden."

Ook peilt de gemeenteraad dit jaar hoeveel belangstelling er is voor tiny houses. U weet wel, die kleine woningen om duurzamer te kunnen leven. Tot slot bereiden we als gemeenten ook de komst van de Omgevingswet in 2021 voor. Met die wet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke en maatschappelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. Uitgangspunt bij deze wet is dat er meer ruimte is voor ideeën van inwoners en ondernemers. We gaan er daarbij vanuit dat inwoners zelf zaken met elkaar kunnen regelen."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>