Groen licht voor sporthal Ter Specke | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Het college heeft groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe sporthal op Ter Specke.
Het college heeft groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe sporthal op Ter Specke. (Foto: A. in 't Veld)

Groen licht voor sporthal Ter Specke

  Politiek

NIEUWBOUW • Je kunt je afvragen wat de gemeenteraad in haar vergadering op 18 april nog te bespreken heeft over de nieuwbouw van de sporthal en het FC Lisse-domein op Ter Specke, maar ook na de commissievergadering van vorige week woensdag staat het onderwerp nog op de raadsagenda. Wethouder Kees van Zwet maakte toen aan de pers bekend dat de business case de zegen van het college krijgt. Een stuk dat aanvankelijk een soort van geheim was, maar door een foutje toch in de openbaarheid kwam.

Door Arie in 't Veld

"Het college heeft vertrouwen van de FC en de business case wordt als acceptabel ervaren", zei Van der Zwet. "Maar we zijn als gemeente dan ook behoorlijk ver meegegaan om de plannen van de FC wat betreft hun accommodatie te kunnen realiseren. We hebben nog eens gekeken naar het openbaar maken van sommige stukken en we hebben de financiële paragraaf alsnog openbaar gemaakt, alsook de business case. Er volgt dan ook een nieuw en geactualiseerd voorstel."

In de business case wordt uitgegaan van een eenmalige bijdrage van de gemeente Lisse en een garantstelling van de gemeente ten behoeve van externe financiering. Deze betrokkenheid leidt ertoe dat de gemeente belang heeft bij een stabiele en levensvatbare financiële huishouding. Oftewel of de FC in staat is te voldoen aan haar verplichtingen, zodat het risico dat in de toekomst een beroep op de garantstelling wordt gedaan, beperkt is. Om de kans te beperken dat een beroep moet worden gedaan op de garantstelling, wordt het in de business case raadzaam geacht om het vermelde risico omtrent de niet-aftrekbare btw en/of te ontvangen subsidie van 350.000 euro (grotendeels) te verwerken in de investering. Hierdoor zal het nog te financieren bedrag hoger uitvallen tot maximaal 2.450.000 euro.

De wijziging btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 heeft grote gevolgen voor de btw-positie van gemeenten, sportverenigingen en andere organisaties die zich met sportbeoefening bezighouden. In het bijzonder voor de constructie waarbij de gemeente onroerend goed verhuurt aan een exploitatiestichting. In de business case staat dat er voor de fiscale gevolgen compensatieregelingen getroffen worden, zoals de subsidieregeling 'stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' en de regeling 'specifieke uitkering sport'. "Wij constateren binnen de sportbranche dat organisaties lang niet altijd de consequenties juist en volledig in beeld hebben en adviseren deze organisaties om een btw-specialist te raadplegen." Guus Mesman van de PvdA wilde meer weten over het omgaan met de duidelijke btw-aanbevelingen van de rapporteurs. Van der Zwet denkt dat de bedragen beperkt zullen zijn. "Op dit moment ziet het ernaar uit dat de zaken ex-btw kunnen worden begroot."

Wim Slootbeek van de VVD vroeg in de commissievergadering waar de rekeningen komen te liggen als de bouwsommen hoger uitvallen. "En wat gebeurt er als het sterk tegenvalt voor de FC?" John de Bruin van Nieuw Lisse was ook benieuwd naar het antwoord op die vragen. Wethouder Kees van der Zwet zei daarover vooralsnog niet uit te gaan van tegenvallers, maar er zijn wel prijsstijgingen zoals die aan de orde zijn op de markt. Slootbeek herhaalde zijn vraag over een eventueel te hoge bouwsom. "Legt de gemeente dan het hele project plat?" Van der Zwet vond het te prematuur om daarover nu al te spreken. 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>