Duinpolderweg rookgordijn; afspraken geschonden | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: Tony Whelan

Duinpolderweg rookgordijn; afspraken geschonden

  Politiek

POLITIEK • Vorige week presenteerden Groen Links, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland hun nieuwe coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" voor vorming van een College van Gedeputeerde Staten. Speerpunten daarin: duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie. Het Programma 'Bereikbaarheid Bollenstreek', waar de Duinpolderweg deel van uitmaakt, wordt genoemd in het nieuwe coalitieakkoord 2019 - 2023. Dat betekent dus verandering, en hoe.

Door Jos Draijer

Ondanks bestaande afspraken met de provincie Zuid-Holland over de definitief vastgestelde keuze van het tracé (Midden-variant) voor de Duinpolderweg en de verdere uitwerking daarvan, heeft de nieuwe coalitie in Noord-Holland deze afspraken geschonden door geheel zelfstandig te beslissen dat in deze komende periode 2019 – 2023 alleen hoogwaardig openbaar vervoer en fietspaden worden gerealiseerd. Wel wordt de Bennebroekerweg verbreed. De incidentele reservering van 79 miljoen euro voor de aanleg van de Duinpolderweg wordt aan andere zaken besteed. Ook wordt het tracé van de Bennebroekerweg/Duinpolderweg opnieuw ter discussie gesteld. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw worden gehoord over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollands belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant. Het ziet er dus naar uit dat de aanleg van de Duinpolderweg geschrapt gaat worden, ook al willen de Noord-Hollandse coalitiepartijen dat niet hardop zeggen. Gevolgen: onduidelijkheid, onzekerheid. De gevolgen van deze politieke ontwikkeling kunnen aanzienlijk zijn. Kapitaalsvernietiging vanwege de miljoenen die al besteed zijn aan planvorming, onderzoek, reken- en tekenwerk voor dit (provincie)grensoverschrijdende project. Stagnerende samenwerking tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland en de reputatie van Noord-Holland als betrouwbare en geloofwaardige bestuurlijke partner loopt averij op. Erger is dat er weer onduidelijkheid en rechtsonzekerheid wordt gecreëerd voor direct belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten. Wisten zij eindelijk waar ze aan toe waren, nu lijkt alles weer open te liggen.

Reacties
Hillegoms Statenlid Wim Bakx voor 50+ stelt: "Het lijkt er nu inderdaad op dat de Duinpolderweg voor de komende periode 'geparkeerd' is omdat de gereserveerde 79 miljoen euro nu anders wordt besteed. Er moet nu maar nagedacht worden over de verbreding van N207 bij Lisse. Dan is Keukenhof ook geholpen."

D66 Statenlid Ton van Rijnberk uit Noordwijk laat weten zeer teleurgesteld te zijn over de opstelling van de nieuwe coalitie in Noord-Holland. Van Rijnberk: "Na 10 jaar discussie en goed samenwerken eindelijk een compromis bereikt in NH en ZH over de definitieve tracékeuze Midden-variant. Zwak optreden van NH. Afspraak is afspraak. ZH moet dus vasthouden aan het besluit over deze tracékeuze. NH heeft een probleem, niet ZH." Wethouder/portefeuillehouder Anne de Jong (BBH) van Hillegom vindt dat de discussie niet opnieuw moet gaan over tracékeuzes. De Jong: "Het definitieve tracé Midden-variant is nu eenmaal definitief en op volkomen democratische wijze vastgesteld door beide provincies. Democratisch genomen besluiten terugdraaien na verkiezingen komt de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur niet ten goede. Begin juli komt de Stuurgroep bij elkaar en is hopelijk ook de nieuwe coalitie in ZH bekend. Wellicht weten we dan meer." 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>