Omwonenden ongerust over Heereweg 333 | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
In het gemeentehuis spraken diverse belanghebbenden in tijdens een commissievergadering waarin de huisvesting van arbeidsmigranten werd besproken.
In het gemeentehuis spraken diverse belanghebbenden in tijdens een commissievergadering waarin de huisvesting van arbeidsmigranten werd besproken. (Foto: Ruth Eppink)

Omwonenden ongerust over Heereweg 333

  Politiek

Enige tijd geleden werd op voorspraak van de bezwarencommissie besloten dat er geen arbeidsmigranten gevestigd zouden worden in het pand Heereweg 333. Dat leek tenminste zo te zijn, maar het college wil toch een en ander mogelijk maken.

Door Arie in 't Veld

Dit tot onvrede van omwonenden en een gebruiker van de benedenverdieping. Volgens de heer Krachtwijk is hierover niets naar de omwonenden gecommuniceerd en is de vergunningverlening onrechtvaardig en onfatsoenlijk. "Men wil op geringe afstand van het centrum 37 plekken voor arbeidsmigranten realiseren. In feite op een bedrijventerrein. Naar omwonenden toe is hierover niets inhoudelijks gecommuniceerd. We tellen kennelijk niet mee. Plots was er op 26 april een anonieme schriftelijke melding dat de vergunning zou worden verleend. Er werd bezwaar tegen aangetekend en het oordeel van de bezwarencommissie was niet mild, omdat de gemeente heeft gehandeld in strijd met haar eigen beleidsregels. De inkt van het negatieve was nog niet droog of de gemeente komt met een plan om een en ander toch mogelijk te maken. Kennelijk om de ontwikkelaar het toch mogelijk te maken een en ander te realiseren. Wij zijn tegen en onze verbetenheid komt voort uit het niet-communiceren en we hebben grote vrees voor overlast, drugsgebruik en parkeeroverlast. De gebruikers van de begane grond hebben ook problemen, doch daar is ook niet mee gepraat. De gemeente faciliteert de initiatiefnemer over de ruggen van de betrokkenen heen."

Martijn Tibboel van de VVD zei dat ook de VVD zich heeft verbaasd omdat na uitspraak van de commissie het allemaal kennelijk toch mag lukken. "Daar gaan we kritisch naar kijken."

Roelof van der Kuil, die op de begane grond een medisch behandelcentrum runt, liet weten ook tegen het plan te zijn. "Vanwege de aard van mijn bedrijf heb ik bewust gekozen voor het voormalige bankgebouw. In april 2019 schrok ik echt toen ik vernam dat op de eerste etage een aantal arbeidsmigranten zou kunnen worden gehuisvest. Wij zouden betrokken worden bij de verhuur van de eerste etage. Dat was in eerste instantie het geval voor kantoren. Pas daarna was er de aanvraag voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Inmiddels heeft de rechter verboden om dit voort te zetten. Over deze zaak heeft de gemeente nooit contact met me opgenomen. Het huisvesten van de arbeidsmigranten doet ons geen goed. Men gaat buiten leven met verrommeling tot gevolg. Dit geeft een zeer negatieve uitstraling naar onze klandizie. De gemeente zou het belang van bestaande woningen, bestaande burgers en bestaande omwoners in acht moeten nemen ik en dring aan om af te zien van de heilloze weg die men dreigt te gaan en niet de plannen door te duwen."

De inspraak van beide heren tijdens de afgelopen commissievergadering leidde nog niet tot besluiten, maar de raad zal er ongetwijfeld op terugkomen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>