Lisse versterkt armoedebeleid | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pixabay

Lisse versterkt armoedebeleid

  Politiek

Er is een armoedenota geschreven waaruit blijkt dat het gemeentebestuur er al wat mogelijk is aan wil doen om armoede te voorkomen en te bestrijden.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jolanda Langeveld zegt trots te zijn op deze nota die binnenkort door de gemeenteraad wordt behandeld. "Alle mogelijke instanties die hieraan kunnen bijdragen doen mee en de krachten moeten worden gebundeld. De aanpak kent vele facetten, veelal te beginnen bij de voorkant: het inkomen. Wanneer een huishouden niet rond kan komen, liggen veel problemen op de loer. Bijvoorbeeld een dreigende uitzetting bij twee maanden huurachterstand. Of dik achter zijn met de betaling van de zorgpremie of belastingen. Hoe eerder we de signalen over financiële problemen binnen krijgen, hoe eerder en beter we kunnen helpen. Er zijn projecten om uit de narigheid te komen, zoals Schuldhulpmaatje. Er worden veel mensen opgeleid om te helpen het huishoudboekje op orde te krijgen en te houden. Het gaat hierbij overigens niet alleen over ouderen, maar ook over jongeren. We willen als gemeente hen ook met elkaar in contact brengen om van elkaar te leren."
Langeveld zegt dat er niet een precies cijfer is te geven van het aantal mensen in Lisse dat op armoedeniveau leeft. "We zien wel dat de armoede afneemt, maar dat er toch ook nog veel mensen met hun inkomen en de lasten worstelen." In de komende vergaderingen zal over dit onderwerp meer naar buiten komen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>