Wethouder Van der Laan: 'Sporten en spelen uitermate belangrijk' | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Wethouder Van der Laan met de deelnemerslijst van sport- en beweegaanbieders.
Wethouder Van der Laan met de deelnemerslijst van sport- en beweegaanbieders. (Foto: A. in 't Veld)
Politiek

Wethouder Van der Laan: 'Sporten en spelen uitermate belangrijk'

  Sport

LEEFSTIJL • "Wij willen in feite een leven lang sport en/of bewegen stimuleren. Dus zo jong mogelijk beginnen met sporten en zo lang mogelijk volhouden." Wethouder Jeanet van der Laan introduceert hiermee de komst van het nieuwe meerjarenprogramma sporten waaraan door talloze verenigingen en instellingen wordt meegewerkt.

Door Arie in 't Veld

Lisse kent veel inwoners die sporten, bewegen en spelen. Lisse telt een kleine 60 sport- en beweegaanbieders. De gemeente beschikt over prachtige accommodaties en daarnaast wordt er al ontzettend veel georganiseerd. Vele vrijwilligers helpen de sport in Lisse te organiseren. Hierdoor is de sport dichtbij huis en laagdrempelig.

"Landelijk gezien zijn de motorische vaardigheden van kinderen afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. De mooie accommodaties die gerealiseerd zijn in Lisse - en die er al waren – kunnen nog optimaler gebruikt worden. Sportverenigingen komen door verschillende ontwikkelingen onder druk te staan. Ook omdat er een grotere maatschappelijke rol van de vereniging wordt verwacht. Door sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken, betrekken wij iedereen bij de sport. Samen met de sportverenigingen, exploitanten van sportaccommodaties, het werkveld en de gemeente is er aansluiting gezocht bij de landelijke doelstellingen van het Sportakkoord", zegt Van der Laan. 

Van der Laan zegt dat het allemaal beter kan. "In het kader van het nationale sportakkoord zijn er in samenwerking met de verenigingen vijf ambities opgesteld en dus is de participatie aan de voorkant van het onderwerp een feit geworden. Het percentage volwassenen dat overgewicht had in Lisse was in 2012 47,2 procent. Dit is in 2016 gestegen naar 48,9 procent. Dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde. De gemeente Lisse ziet een flinke stijging van het aantal volwassenen dat aan de beweegnorm Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) voldoet. In 2012 was dit nog 54,8 procent, dit is gestegen in 2016 naar 67,2 procent. Dit is 4,2 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Ten opzichte van 2012 is het aantal volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm met 12,4 procent gestegen in de gemeente Lisse, terwijl het landelijk gemiddelde maar steeg met 2,2 procent. Daarnaast voldoen ook steeds meer 65-plussers aan de beweegnorm, dit percentage steeg met 6 procent en zit ook boven het landelijk gemiddelde. In 2017 was 76 procent van de (basisschool)kinderen op een gezond gewicht. Daaruit blijkt dat 14 procent ondergewicht en 10,4 procent overgewicht heeft."

Van der Laan constateert ook dat bijna geen enkele school in Lisse voldoet aan de gymnormen van twee uur per week. "'Wij zijn hier 27 uur per week en zitten er dan 23,5 uur' vertelden leerlingen van de Josephschool mij in een gesprek. De Klarinet gaf aan dat vanwege het continurooster en andere prioriteiten er minder aandacht voor bewegen is. De Lisbloem zei een dag per week een vakleerkracht te hebben die met de kinderen naar de Waterkanten gaat. Dat vergt te veel onderwijstijd van groep 3 en 4, dus die hebben spelen op het schoolplein. Als we er in slagen het percentage van 73 procent bewegers 10 procent te verhogen, is dat een hele besparing voor de gezondheidszorg", besluit Van der Laan.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>