Logo lissernieuws.nl
<p>Eens per jaar krijgen mantelzorgers een welgemeend &#39;dankjewel&#39; in de vorm van een cadeaubon. | Foto: pr</p>

Eens per jaar krijgen mantelzorgers een welgemeend 'dankjewel' in de vorm van een cadeaubon. | Foto: pr

(Foto: )

Waardering mantelzorg wijzigt in Lisse; aandacht voor lokale winkeliers

  Zorg & Welzijn

Lisse n Het college van de gemeente Lisse heeft besloten vanaf 2022 mantelzorgers op een iets andere manier te gaan waarderen. Mensen die onbetaald langdurig zorgen voor zieke familieleden of vrienden, mogen volgend jaar kiezen tussen een VVV-bon of een bon van lokale ondernemers ter waarde van € 100,-. De pluim voor jonge mantelzorgers blijft een bon van € 30,- die besteed kan worden bij een lokale ondernemer naar keuze.

Mantelzorgers in de gemeente Lisse ontvingen tot nu toe steeds jaarlijks een VVV-bon van € 100,- als mantelzorgcompliment. Bij de bespreking van het mantelzorgbeleid in de gemeenteraad afgelopen voorjaar is afgesproken de wijze van waarderen van mantelzorgers nader te onderzoeken. Een idee was om lokale ondernemers hierbij te betrekken. Verschillende mogelijkheden zijn bekeken en vervolgens is een iets aangepaste aanpak voor het mantelzorgcompliment vanaf 2022 opgesteld. Wethouder Jolanda Langeveld zegt over de aanpassing: “Ik vind het mooi dat we nu ook blijvend aandacht hebben voor de jonge mantelzorgers door ze een Pluim te geven. Daarnaast is er voor de volwassen mantelzorgers nog steeds de vertrouwde VVV-bon, maar nu ook de keuze voor een bon die besteed kan worden bij onze lokale ondernemers.”

Win-winsituatie
Met het mantelzorgcompliment waardeert de gemeente de inzet van mantelzorgers. Tegelijkertijd krijgt zij hiermee de mantelzorgers beter in beeld, zodat meer communicatie en ondersteuning mogelijk is. Door lokale ondernemers te betrekken, stimuleert de gemeente dat het compliment in Lisse wordt besteed. Ondernemers op hun beurt kunnen hiermee laten zien dat zij maatschappelijk betrokken zijn. Het stimuleert hen bovendien om oog te hebben voor eventuele mantelzorgers binnen hun eigen organisatie. Dus aan beide kanten levert de nieuwe waardering een win-winsituatie op.

Wmo
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat mantelzorgwaardering voor gemeenten als taak benoemd. Hóe zij dat invullen, schrijft de wet niet voor. WelzijnsKompas voert het toekennen van het mantelzorgcompliment uit.

Meer berichten